Kaasatud organisatsioonid

Eesti Advokatuur
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Ehitusinseneride Liit
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Eesti Gaasiliit
Eesti Geodeetide Ühing
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Eesti Juristide Liit
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Eesti Korteriühistute Liit
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühing
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Eesti Linnade Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Maaülikool
Eesti Omanike Keskliit
Eesti Planeerijate Ühing
Eesti Projektbüroode Liit
Eesti Puitmajaliit
Eesti Sisearhitektide Liit
Eesti Soojuspumba Liit
Eesti Standardikeskus
Eesti Taastuvenergia Koda
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts
Eesti Veeettevõtjate Liit
Elektritööde Ettevõtjate Liit
Linnalabor
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond
Teenusmajanduse Koda
Kaitseministeerium
Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
Kultuuriministeerium
Lennuamet
Maanteeamet
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Päästeamet
Rahandusministeerium
Riigikantselei
Riigikogu põhiseadiskomisjon
Riigikohtu halduskolleegium
Riigikontroll
Siseministeerium
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tehnilise Järelevalve Amet
Õiguskantsler
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiumaa Omavalitsuste Liit
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Järvamaa Omavalitsuste Liit
Läänemaa Omavalitsuste Liit
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saaremaa Omavalitsuste Liit
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võrumaa Omavalitsuste Liit

Lisa kommentaar