Kodifitseerimisest

Eestis on jõudnud lõpule rida reforme eri õigusvaldkondades. Kuid tihti on õigusloome mitmesugustel põhjustel arenenud kiirustades ja Euroopa Liidu õigusega ühtlustamine on segi paisanud õigusaktide esialgse süsteemi.

Kui ühes valdkonnas on palju seadusi-määrusi ja normid neis on killustatud ja mõnigi kord mitmeti tõlgendatavad, siis on neid õigusakte loomulikult ka raske mõista. Teiselt poolt on säärase killustatuse tõttu muutunud mugavamaks töötada välja üha uusi, ainult kitsast valdkonda reguleerivaid seadusi, selmet olemasolevaid muuta ja sel moel tagada valdkonna terviklikkus.

Õiguskorra suurema selguse ja süsteemsuse huvides on Mandri-Euroopa õigusperekonna riikides kasutatud kodifitseerimist. Kodifitseerimise mõte on eeskätt luua õiguskindlust ja -selgust, lihtsustades regulatsiooni leidmist õiguse rakendajale ja andes samal ajal ülevaatliku pildi kehtivast õigusest tervikuna.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi  “Parema õigusloome arendamine” raames ongi asutud kodifitseerima planeerimis- ja ehitusõigust, aga ka sotsiaal-, majandushaldus- ja keskkonnaõigust (vaata ka siit). 

Lisa kommentaar