Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi võitis „Teekond“

Riigi Kinnisvara AS, justiitsministeerium, represseeritute organisatsioonide esindajad, Tallinna linn ja arhitektide liit kuulutasid täna välja kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi tulemused.

Konkursi tingimustele vastanud kaheteistkümne kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks arhitektuuribüroo JVR ideelahendus märgusõnaga „Teekond“ (autorid Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Martin Prommik ja Lidia Zarudnaja).

Lähemalt …

RKAS: memoriaali rajamise vastu tunnevad huvi ka välisarhitektid

Märtsis välja kuulutatud kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi vastu on lisaks Eesti arhitektidele huvi üles näidanud arhitektid Ameerika Ühendriikidest, Itaaliast, Hispaaniast, Lätist, Makedooniast ja Fidžist. Oma osalemissoovi on põhjendatud peamiselt huvitava väljakutsega väärika memoriaali rajamiseks.

Vaata lähemalt

Reinsalu: ehitame kommunismiohvrite memoriaali mälestusmärgi ka langenud vabadusvõitlejaile mõeldes

Täna , 27.märtsil, Eesti vabadusvõitleja Jüri Kuke (1. mai 1940 Pärnu – 27. märts 1981 Vologda) surma-aastapäeval,  tähistatakse mitteametliku tähtpäevana langenud vabadusvõitleja päeva. Tartus toimuvale langenud vabadusvõitlejate päeva konverentsi ettekandes ütles justiitsminister Urmas Reinsalu, et kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk rajatakse ka okupatsiooni vältel  võidelnud ja hukkunud vabadusvõitlejatele mõeldes. 

„Kõik ohvrid, kes kannatasid kommunismikuritegude tõttu, väärivad meie poolset mäletamist ja meelespidamist. Vajame praegu rohkem kui ohutumatel aegadel koondumist põhimõtete ümber ja eitavat suhtumist konjunkturistlikku kohanemispoliitikasse. Kohanemispoliitika lõpptee tähendab sisuliselt minevikus toimunud kollaboratsiooni ja okupatsiooni tolereerimist,“ ütles justiitsminister.

Continue reading

Justiitsminister: kommunismiohvrite mälestuseks rajame ohvrite nimedega memoriaali

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänasel märtsiküüditamise aastapäeval, et kommunismiohvrite kannatusi ei tohi unustada, sest ilma minevikku mäletamata pole ka tulevikku. Kommunismiohvrite mälestuseks rajab riik oma 100. sünnipäevaks ohvrite nimedega memoriaali.

„Kommunistlik režiim hävitas ja represseeris halastamatult süütuid inimesi. Küüditamise ohvriks langes suur osa Eesti elanikkonnast, kes pidid Siberis kannatama ja paljud neist ka hukkusid seal. Oma ajalugu peab mäletama, seda ei tohi eitada. Kui võtta rahvalt tema minevik, siis pole meil ka tulevikku,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu oma sõnavõtus. „Kui kommunistlik okupatsioonirežiim oleks Eestis märatsenud veel paar inimpõlve, oleks see tähendanud rahvuse füüsilist ja kultuurilist hävitamist. Üle 200 000 inimkaotuse okupatsiooniajast seab meile kohustuse olnut mitte iial unustada ja nõuda ohvritele õigust ja õiglust.“ Continue reading

Žürii esimees Tunne Kelam: kommunismiohvrid väärivad ühist mälestuspaika

Eesti ajalugu on näidanud meie rahvale, kui raskelt võidetakse kätte oma riik, vabadus ja demokraatia ja kuidas neid iseenesestmõistetavaks pidades võib nad kaotada. Nii nagu eile, peame ka täna ja homme seisma oma riigi, vabaduse ja demokraatia eest. Meie rahva ja riigi püsimiseks peame teadma olnut, hoolima oma kaasmaalaste saatusest ja mälestusi edasi kandes tegema kõik, et kurjus ei korduks.

Kommunistlik režiim nõudis ainuüksi Eestis sadu tuhandeid ohvreid tapetute, vangistatute, küüditatute, põgenike ja tagakiusatutena. Need kannatused tõestavad üht: millise jõhkruse ja põhjalikkusega totalitaarsed okupatsioonid purustasid ja paiskasid segamini ühe väikese rahva normaalse ja stabiilse elu. Rahvas asetati peaaegu üleöö ratastele, paatidesse, kisti eemale oma kodudest nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Sest need, keda ei mõrvatud, keda ei vangistatud ega küüditatud Siberisse, küüditati oma kodudest vaimselt, neilt võõrandati vabade kodanike ühiskond selle põlisväärtustega, turvatunne, perekonnakeskne elu.

Continue reading