Konverentsi materjale

Aleksei Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimise hetkeseis ja arengusuunad

Kai Härmand. Intellektuaalse omandi kodifitseerimisega kaasnevad õiguspoliitilised väljakutsed

Erik Puura. Intellektuaalse omandi tähendus ülikooli ja ettevõtluse koostööle teadmistepõhises majanduses

Jürgo Preden. Intellektuaalomand ettevõtluses

Kärt Nemvalts. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonna kodifitseerimine

Tanel Kalmet. Tööstusomandi valdkonna kodifitseerimine

Margus Sarap. Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad (ettevõtja perspektiiv)

Raul Kartus. Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad (Patendiameti perspektiiv)

Tõnis Mets. Intellektuaalse omandi roll innovaatilise ettevõtluse toetamisel (ühiskondlik perspektiiv)

Kristen Michali kõne loomingu ja innovatsiooni päeval

Intellektuaalomandi reformist

Lugupeetud kuulajad, mul on hea meel avada tänane intrigeeriva pealkirjaga arutelufoorum! Minu meelest on sellised üritused märk ühiskonna valmisolekust ja võimekusest rääkida kaasa meie kõigi ühise tuleviku kujundamisel. Aktiivne kodanikualgatus ja -kaasamõtlemine on laiapõhjaliste ja konsensuslike otsuste alus. Seda tuleb tervitada.

Foorumi teemapüstitus on oma mitmekihilisuses nii hea, et kui leitakse vastus pealkirjas püstitatud küsimusele – kas minu või nende või hoopis meie intellektuaalne omand? –, siis on leitud vastused ka ilmselt kõigile väiksematele küsimustele.

Juba ainuüksi see küsimus, mida tähendab intellektuaalne omand, ei ole lihtsate killast. Kas see tähendab looja piiramatut õigust oma loomingu suhtes? Või on looming hoopis kasutaja õigus, õigus nautida, õigus areneda? Kui asjade puhul on üldiselt selge, mida omand tähendab, siis intellektuaalse omandiga on lugu palju keerukam. Sest on ju üks ilus muusikapala rohkem väärt kui peotäis noote; luuletus on palju enamat kui tavalised sõnad. Jätka lugemist