Kodifitseerimiskomisjoni ülesandeist

Intellektuaalomandiõigus on koju jõudnud. Pärast aastaid ekslemist mitme ministeeriumi vahel on enam-vähem kogu sellealane õigusloome nüüd koos teiste klassikaliste eraõiguse valdkondadega justiitsministeeriumi kujundada.

2011. aasta sügisel võtsime kultuuriministeeriumilt üle autoriõiguse temaatika ning 2012. aasta algul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt tööstusomandiõiguse. Edaspidi koordineerib justiitsministeerium kõiki intellektuaalomandi valdkondi, välja arvatud sordikaitse, mis on jäänud põllumajandusministeeriumi pädevusse. Muidugi jätkame koostööd ka kultuuri- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, sest kultuuri- ja majanduspoliitilised otsused tulevad edaspidigi sealt.

Seejärel tegime järgmise sammu ja alustasime intellektuaalomandi õigusaktide kodifitseerimisega. Lihtsamalt öeldes loome ühtlustatud ja vastuoludeta seadustikku. Mis ei tähenda, et eesmärk on tingimata üks kõikehõlmav seadus. Meie siht on kujundada süsteemne, selge ja kasutajasõbralik seadustik, mis sobiks hästi Eesti eraõiguse maastikule.

Intellektuaalse omandi kodifitseerimine toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna (5) „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames.

3 thoughts on “Kodifitseerimiskomisjoni ülesandeist

  1. Tere,

    praeguses seisus on antud veebilehe eesmärk see, et sellelt oleksid kättesaadavad põhilised intellektuaalse omandi kodifitseerimisega seonduvad dokumendid.

    Parimate soovidega,

    Aleksei Kelli
    IO kodifitseerimise töögrupi juht

Lisa kommentaar