Tutvustame autoriõiguse seaduse eelnõu

16. aprillil kell 11–14.30 tutvustatakse justiitsministeeriumis autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu. See eelnõu valmis intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise käigus, mis oli osa „Parema õigusloome arendamise“ programmist.

Seadusemuudatusi tutvustavad kodifitseerimise töörühma juht Aleksei Kelli ja töörühma liige Kärt Nemvalts. Tutvustusseminari ladusaks toimumiseks soovitame saata küsimused ette meiliaadressil aleksei.kelli@ut.ee või kart.nemvalts@just.ee.

Seaduse eelnõu

Seletuskiri

Palun teatage oma osalemisest või mitteosalemisest meiliaadressil annika.leevand@just.ee.

Seminar intellektuaalomandi ja innovatsiooni teemal

4. septembril toimub Tallinnas põnev seminar:

Intellectual Property as a Tool to Enhance Innovation. Tallinn, 4 September 2013

Venue: Faculty of Law of the University of Tartu, Kaarli 3, 10119 Tallinn. Auditorium No.201

14.30-15.00    Registration

15.00   Opening of the seminar – Dr. Thomas Hoffmann, LL.M., DAAD-Lecturer in Law, Tartu University

Chair: Dr. Aleksei Kelli, Assoc. Prof. at Tartu University

15.05   Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Mannheim University:
The Function of IP in the Innovation Cycle: On the Purpose and Deficiencies of IP-law Jätka lugemist