Feb 25 2009

Valitsuskomisjon

Aruandluskorralduse lihtsustamise ellurakendamiseks moodustas Vabariigi Valitsus valitsuskomisjoni, mille ülesanded on määratud Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a korraldusega nr 427 (RTL 2008, 84, 1171).
Valitsuse korraldus komisjoni moodustamiseks

Komisjoni töö eest vastutab Justiitsministeerium. Komisjoni liikmeteks on aruandluskohustuslastelt andmeid koguvate ametiasutuste esindajad, ettevõtjate ja audiitorite esindajad, samuti riigi infosüsteemide eest vastutavad asutuse esindaja. Komisjon koordineerib aruandluskorralduse lihtsustamist, sh määrab liikmete vastutusala, projekti erinevatele etappidele tähtajad ja koostab täpse tööplaani. Lisaks on tal töö paremaks korraldamiseks õigus moodustada töörühmasid, kuhu võib kaasata isikuid ka väljapoolt komisjoni.

Valitsuskomisjoni koosseis:

Komisjoni esimees  Marko Aavik (Justiitsministeerium) – marko.aavik@just.ee
Aseesimees – Piret Meelind (RIK) – piret.meelind@just.ee
Üldprojektijuht – Aleksandr Beloussov (RIK) – aleksandr.beloussov@just.ee

Liikmed:
Jaanus Kroon (Eesti Pank) – jaanus.kroon@epbe.ee
Sander Kallasmaa (Audiitorkogu) – sander.kallasmaa@btb.ee
Ene Saareoja (Statistikaamet) – ene.saareoja@stat.ee
Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium) – kurmet.ojamaa@fin.ee
Andres Oopkaup (Põllumajandusministeerium) – andres.oopkaup@agri.ee
Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) – ene.rammo@koda.ee
Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) – kaupo.sempelson@mkm.ee
Ülla Mäe ja Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium) – ulla.mae@sm.ee; mare.ruuge@sm.ee
Raivo Piiritalo (Maksu- ja Tolliamet) – raivo.piiritalo@emta.ee
Berit Loog (Justiitsministeerium) – berit.loog@just.ee

Valitsuskomisjoni esimesel istungil 11. novembril 2008 kinnitati projekti lähteülesanne.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.