Nov 13 2008

Tehniline töörühm

Tehniline töörühm töötab järgmises koosseisus:

Eneli Tikerpuu (JMi registrite ja infosüsteemide keskus) – töörühma juht
Ingmar Vali – registrite ja infosüsteemide keskus
Maris Tudre – registrite ja infosüsteemide keskus
Ivo Russak – registrite ja infosüsteemide keskus
Kurmet Ojamaa – rahandusministeerium
Marika Taal – rahandusministeerium
Gaili Parts – rahandusministeerium
Berit Loog – justiitsministeerium
Aleksandr Beloussov – registrite ja infosüsteemide keskus

Töörühma ülesanded

1. Ettevalmistus süsteemi arenduse hanke jaoks:

 • Detailse lähteülesande koostamine:
  – Valdkonna kirjeldus
  – Visioon
  – Eesmärgid
  – Kasutajagrupid
  – Süsteemi tegevuste loetelu
  – Väljundvormid
  – Põhivaated
  – Andmekaitse
  – Koormusnäitajad
  – Käideldavus
  – Liidessüsteemid
  – Valdkonna õigusaktid (koostöös Taksonoomia töögrupiga)
 • Hankespetsifikatsioonide ette valmistamine
 • Süsteemi halduskulude väljaselgitamine

2. Taksonoomia kokkupanemine

 • Pilootprojekti raames kasutatavad elemendid esimesel etapil (majandusaasta aruande elemendid)
 • Edaspidistes etappides ka ülejäänud elemendid

3. Pilootprojekti raames peab olema tagatud taksonoomia haldussüsteemi sarnane mehhanism, kus hakkavad olema töö käigus genereeritud dokumendid ja otsused, mis puudutavad elementide käsitlemist. Selleks tuleb käivitada WIKI sarnane projekti lehekülg. Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine aruandlusega seotud muudatustest võiks toimuda läbi selle lehekülje.

4. Taksonoomia haldussüsteemi läbimõtlemine, mille lähteülesanne võiks valmis saada teise etapi algusfaasis. Taksonoomia haldussüsteemi tööpõhimõtete kirjeldamine: kuidas hakkab toimuma uute elementide lisamine riiklikusse taksonoomiasse, kes hakkab haldama antud süsteemi, kuidas tekivad uute aruannete alamtaksonoomiad ja nende lisamine riiklikusse baastaksonoomiasse. Taksonoomiate versioonid ja nende tähendus.

5. OWL kirjelduste kokkupanemine ja kirjeldamine RIHA süsteemis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.