Nov 13 2008

Taksonoomia töörühm

Taksonoomia töörühm töötab järgmises koosseisus:

Piret Meelind (JMi registrite ja infosüsteemide keskus) – töörühma juht
Berit Loog – justiitsministeerium
Kaupo Sempelson – majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Katre Kirt – põllumajandusministeerium
Kurmet Ojamaa – rahandusministeerium
Marika Taal – rahandusministeerium
Gaili Parts – rahandusministeerium
Ülla Mäe, Mare Ruuge – sotsiaalministeerium
Sander Kallasmaa – audiitorkogu
Ene Rammo – kaubandus- ja tööstuskoda
Jaanus Kroon – Eesti Pank
Arvo Naeris – maksu-ja tolliamet
Alari Rammo – Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit
Aleksandr Beloussov – registrite ja infosüsteemide keskus
Eneli Tikerpuu – registrite ja infosüsteemide keskus
Ene Saareoja – statistikaamet
Merike Põldsaar – statistikaamet
Helle Teern – statistikaamet
Juta Maar – raamatupidamise toimkond

Töörühma ülesanded

 1. I etapi raames tuleb valida elemendid elektroonilise majandusaasta aruande esitamiseks ja need semantiliselt kirjeldada. Elementide analüüsi alusena lähtuda olemasolevast IFRS taksonoomiast. Rahandusministeerium on alustanud ettevalmistustega taksonoomia tõlkimiseks eesti keelde. I etapi põhirõhk on koostööl Statistikaametiga, mille eesmärk on ühtlustada ja välja selgitada majandusaasta aruannete ja statistiliste aruannetes kasutatavate elementide koosseis. Arvesse tuleb võtta kõikide aruandluskohustuslaste (äriühingute ja mittetulundusühingute) aruannete vormid. Valitud elemendid vormistatakse elektrooniliseks taksonoomiaks. Valmistada ette ka arvutuste sidusbaas ja potentsiaalne esitluse sidusbaas. Tulemusena tekib riikliku taksonoomia verioon1, mida järgnevate etappide käigus hakatakse täiendama vastavalt väljatöötatud halduskorrale.
 2. Majandusaasta aruannete esitamisega seotud erisuste kehtestamise vajaduse väljaselgitamine. Eesmärk on hinnata , kas on vajalik kehtestada erinevad taksonoomiad ja reeglid erinevatele gruppidele, näiteks ettevõtja suuruse, tegevusvaldkonna, õigusliku vormi jne järgi).
 3. Kõigi ettevõtjate aruandluskohustusega seotud riigiasutuste teavitamine vastavatest muudatustest. Eesmärk on üle kontrollida aruannete elemendid ja analüüsida muudatusvajadused seoses riikliku taksonoomia kasutamise kohustusega. Esimese etapi raames riiklikusse taksonoomiasse kinnitatud elemendid (I etapi raames majandusaasta aruannete elemendid), peale selle rakendumist, teistes aruannetes enam kajastuda ei tohi.
  Sisuline töö teiste asutuste aruannete elementide analüüsi kohta hakkab toimuma mais-juunis 2009, kui saab valmis elektrooniline taksonoomia majandusaasta aruande näitajate kohta. Töö jätkub ka üldprojekti teises etapis. Eesmärk on välja selgitada kõik näitajad, mida ettevõtjate käest küsitakse, kirjeldada neid semantiliselt, otsustada milline asutus hakkab konkreetseid elemente küsima oma aruannetes. Lisaks andmete käsitlemise tingimused konkreetsete näitajate puhul, võib-olla ära jätta mõned aruanded üldse.
 4. Kirjeldada andmete kasutamise nõuded, avalikustamise, andmekaitse nõuded (kes tohib ja kuidas saab näha käsitlevaid andmeid), tegutsemise valdkonna põhilised erinevused (kui esinevad) jne. Eesmärk on välja selgitada kasutuspõhimõtetest tulenevad erisused samade elementide osas ning vajalikud reeglid presenteerimise sidusbaasis.
 5. Taksonoomia ellurakendamiseks vajalike seadusmuudatuste väljaselgitamine ja muudatusettepanekute tegemine. Eesmärk on valmistada ette taksonoomia kinnitamise ja nende haldusega seotud õigusaktid.
 6. Taksonoomia muudatuste halduse organisatsiooni väljatöötamine ja vastava seadusandliku baasi loomine. Eesmärk on tekitada reguleeritud taksonoomia muutmise ja kasutamise haldamise seadusandlik regulatsioon.
 7. Teise etapi tegevuste väljaselgitamine.

19 505 kommentaari

Other Links to this Post

 1. essay writing services scams — 11. Jan 2019 @ 22:12

 2. where can you buy cbd oil — 11. Jan 2019 @ 22:13

 3. cbd hemp oil walmart — 11. Jan 2019 @ 22:18

 4. essay writing services singapore — 11. Jan 2019 @ 22:19

 5. wpt poker — 11. Jan 2019 @ 22:19

 6. where can i buy cbd oil near me — 11. Jan 2019 @ 22:25

 7. history essay writing service — 11. Jan 2019 @ 22:26

 8. free online poker — 11. Jan 2019 @ 22:27

 9. cbd products online — 11. Jan 2019 @ 22:30

 10. graduate school essay writing service — 11. Jan 2019 @ 22:33

 11. free video poker — 11. Jan 2019 @ 22:35

 12. the distillery — 11. Jan 2019 @ 22:37

 13. essay writing services toronto — 11. Jan 2019 @ 22:39

 14. the cbd store — 11. Jan 2019 @ 22:41

 15. wsop online poker — 11. Jan 2019 @ 22:43

 16. good essay writing service — 11. Jan 2019 @ 22:46

 17. cbd distillery — 11. Jan 2019 @ 22:47

 18. free poker games — 11. Jan 2019 @ 22:51

 19. essay writing services us — 11. Jan 2019 @ 22:52

 20. where to buy cbd cream for pain — 11. Jan 2019 @ 22:53

 21. essay writing services usa — 11. Jan 2019 @ 22:58

 22. cbd store — 11. Jan 2019 @ 22:59

 23. pureplay poker — 11. Jan 2019 @ 23:00

 24. good essay writing services — 11. Jan 2019 @ 23:05

 25. cbd online — 11. Jan 2019 @ 23:07

 26. wsop free online poker — 11. Jan 2019 @ 23:08

 27. retail stores selling cbd oil — 11. Jan 2019 @ 23:09

 28. using essay writing service — 11. Jan 2019 @ 23:11

 29. cbd shop — 11. Jan 2019 @ 23:15

 30. governor of poker — 11. Jan 2019 @ 23:16

 31. the best custom essay writing service — 11. Jan 2019 @ 23:18

 32. cwhempcbdoil — 11. Jan 2019 @ 23:21

 33. the best essay writing services — 11. Jan 2019 @ 23:25

 34. cbdistillery — 11. Jan 2019 @ 23:26

 35. poker online — 11. Jan 2019 @ 23:29

 36. top 5 essay writing services — 11. Jan 2019 @ 23:31

 37. cbd gummies — 11. Jan 2019 @ 23:32

 38. free texas holdem poker — 11. Jan 2019 @ 23:32

 39. top rated essay writing services — 11. Jan 2019 @ 23:37

 40. cbd book distributors — 11. Jan 2019 @ 23:38

 41. zynga poker — 11. Jan 2019 @ 23:40

 42. what is cbd — 11. Jan 2019 @ 23:42

 43. top ten essay writing services — 11. Jan 2019 @ 23:45

 44. cbd cream — 11. Jan 2019 @ 23:47

 45. poker hands — 11. Jan 2019 @ 23:49

 46. us based essay writing service — 11. Jan 2019 @ 23:50

 47. cbd marijuana — 11. Jan 2019 @ 23:54

 48. cbd capsules — 11. Jan 2019 @ 23:57

 49. us essay writing service — 11. Jan 2019 @ 23:57

 50. play poker — 11. Jan 2019 @ 23:58

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.