Nov 13 2008

Taksonoomia töörühm

Taksonoomia töörühm töötab järgmises koosseisus:

Piret Meelind (JMi registrite ja infosüsteemide keskus) – töörühma juht
Berit Loog – justiitsministeerium
Kaupo Sempelson – majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Katre Kirt – põllumajandusministeerium
Kurmet Ojamaa – rahandusministeerium
Marika Taal – rahandusministeerium
Gaili Parts – rahandusministeerium
Ülla Mäe, Mare Ruuge – sotsiaalministeerium
Sander Kallasmaa – audiitorkogu
Ene Rammo – kaubandus- ja tööstuskoda
Jaanus Kroon – Eesti Pank
Arvo Naeris – maksu-ja tolliamet
Alari Rammo – Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit
Aleksandr Beloussov – registrite ja infosüsteemide keskus
Eneli Tikerpuu – registrite ja infosüsteemide keskus
Ene Saareoja – statistikaamet
Merike Põldsaar – statistikaamet
Helle Teern – statistikaamet
Juta Maar – raamatupidamise toimkond

Töörühma ülesanded

 1. I etapi raames tuleb valida elemendid elektroonilise majandusaasta aruande esitamiseks ja need semantiliselt kirjeldada. Elementide analüüsi alusena lähtuda olemasolevast IFRS taksonoomiast. Rahandusministeerium on alustanud ettevalmistustega taksonoomia tõlkimiseks eesti keelde. I etapi põhirõhk on koostööl Statistikaametiga, mille eesmärk on ühtlustada ja välja selgitada majandusaasta aruannete ja statistiliste aruannetes kasutatavate elementide koosseis. Arvesse tuleb võtta kõikide aruandluskohustuslaste (äriühingute ja mittetulundusühingute) aruannete vormid. Valitud elemendid vormistatakse elektrooniliseks taksonoomiaks. Valmistada ette ka arvutuste sidusbaas ja potentsiaalne esitluse sidusbaas. Tulemusena tekib riikliku taksonoomia verioon1, mida järgnevate etappide käigus hakatakse täiendama vastavalt väljatöötatud halduskorrale.
 2. Majandusaasta aruannete esitamisega seotud erisuste kehtestamise vajaduse väljaselgitamine. Eesmärk on hinnata , kas on vajalik kehtestada erinevad taksonoomiad ja reeglid erinevatele gruppidele, näiteks ettevõtja suuruse, tegevusvaldkonna, õigusliku vormi jne järgi).
 3. Kõigi ettevõtjate aruandluskohustusega seotud riigiasutuste teavitamine vastavatest muudatustest. Eesmärk on üle kontrollida aruannete elemendid ja analüüsida muudatusvajadused seoses riikliku taksonoomia kasutamise kohustusega. Esimese etapi raames riiklikusse taksonoomiasse kinnitatud elemendid (I etapi raames majandusaasta aruannete elemendid), peale selle rakendumist, teistes aruannetes enam kajastuda ei tohi.
  Sisuline töö teiste asutuste aruannete elementide analüüsi kohta hakkab toimuma mais-juunis 2009, kui saab valmis elektrooniline taksonoomia majandusaasta aruande näitajate kohta. Töö jätkub ka üldprojekti teises etapis. Eesmärk on välja selgitada kõik näitajad, mida ettevõtjate käest küsitakse, kirjeldada neid semantiliselt, otsustada milline asutus hakkab konkreetseid elemente küsima oma aruannetes. Lisaks andmete käsitlemise tingimused konkreetsete näitajate puhul, võib-olla ära jätta mõned aruanded üldse.
 4. Kirjeldada andmete kasutamise nõuded, avalikustamise, andmekaitse nõuded (kes tohib ja kuidas saab näha käsitlevaid andmeid), tegutsemise valdkonna põhilised erinevused (kui esinevad) jne. Eesmärk on välja selgitada kasutuspõhimõtetest tulenevad erisused samade elementide osas ning vajalikud reeglid presenteerimise sidusbaasis.
 5. Taksonoomia ellurakendamiseks vajalike seadusmuudatuste väljaselgitamine ja muudatusettepanekute tegemine. Eesmärk on valmistada ette taksonoomia kinnitamise ja nende haldusega seotud õigusaktid.
 6. Taksonoomia muudatuste halduse organisatsiooni väljatöötamine ja vastava seadusandliku baasi loomine. Eesmärk on tekitada reguleeritud taksonoomia muutmise ja kasutamise haldamise seadusandlik regulatsioon.
 7. Teise etapi tegevuste väljaselgitamine.

19 546 kommentaari

Other Links to this Post

 1. best writing essay — 16. May 2019 @ 05:06

 2. buy essay cheap — 16. May 2019 @ 05:19

 3. buy essays cheap — 16. May 2019 @ 05:34

 4. buy cheap essays — 16. May 2019 @ 05:48

 5. buy essay online cheap — 16. May 2019 @ 06:02

 6. buy cheap essay — 16. May 2019 @ 06:15

 7. hemp oil — 16. May 2019 @ 06:18

 8. buy essays online cheap — 16. May 2019 @ 06:28

 9. hemp oil benefits — 16. May 2019 @ 06:31

 10. buy an essay online cheap — 16. May 2019 @ 06:41

 11. hemp oil for pain — 16. May 2019 @ 06:44

 12. buy an essay cheap — 16. May 2019 @ 06:55

 13. hemp oil cbd — 16. May 2019 @ 07:04

 14. buy cheap essays online — 16. May 2019 @ 07:08

 15. what is hemp oil — 16. May 2019 @ 07:20

 16. hemp oil store — 16. May 2019 @ 07:24

 17. cheap essay help online — 16. May 2019 @ 07:34

 18. cbd hemp oil walmart — 16. May 2019 @ 07:35

 19. benefits of hemp oil — 16. May 2019 @ 07:47

 20. cheap essay writing service — 16. May 2019 @ 07:49

 21. dangers of hemp oil — 16. May 2019 @ 07:57

 22. cheapest essay writing service — 16. May 2019 @ 08:02

 23. optivida hemp oil — 16. May 2019 @ 08:07

 24. cheap custom essay writing services — 16. May 2019 @ 08:16

 25. hemp oil vs cbd oil — 16. May 2019 @ 08:21

 26. hemp oil for dogs — 16. May 2019 @ 08:28

 27. cheap essay writing services — 16. May 2019 @ 08:30

 28. hemp oil side effects — 16. May 2019 @ 08:40

 29. essay writing service cheap — 16. May 2019 @ 08:46

 30. cbd vs hemp oil — 16. May 2019 @ 08:51

 31. cheap essay service — 16. May 2019 @ 08:58

 32. hemp oil arthritis — 16. May 2019 @ 09:02

 33. nutiva hemp oil — 16. May 2019 @ 09:12

 34. cbd oil vs hemp oil — 16. May 2019 @ 09:23

 35. cheapest essay writing services — 16. May 2019 @ 09:27

 36. side effects of hemp oil — 16. May 2019 @ 09:34

 37. cheap custom essay writing service — 16. May 2019 @ 09:41

 38. is hemp oil the same as cbd oil — 16. May 2019 @ 09:45

 39. cheap essay services — 16. May 2019 @ 09:54

 40. best hemp oil — 16. May 2019 @ 09:57

 41. what is hemp oil good for — 16. May 2019 @ 10:06

 42. cheap essay writer service — 16. May 2019 @ 10:10

 43. cbd pure hemp oil — 16. May 2019 @ 10:16

 44. cheap essay writing service online — 16. May 2019 @ 10:22

 45. difference between hemp oil and cbd oil — 16. May 2019 @ 10:27

 46. cheap essay writing service us — 16. May 2019 @ 10:36

 47. healthy hemp oil — 16. May 2019 @ 10:49

 48. cheap essays writing service — 16. May 2019 @ 10:50

 49. hemp oil benefits dr oz — 16. May 2019 @ 11:00

 50. cheap law essay writing service — 16. May 2019 @ 11:05

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.