Nov 13 2008

Taksonoomia töörühm

Taksonoomia töörühm töötab järgmises koosseisus:

Piret Meelind (JMi registrite ja infosüsteemide keskus) – töörühma juht
Berit Loog – justiitsministeerium
Kaupo Sempelson – majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Katre Kirt – põllumajandusministeerium
Kurmet Ojamaa – rahandusministeerium
Marika Taal – rahandusministeerium
Gaili Parts – rahandusministeerium
Ülla Mäe, Mare Ruuge – sotsiaalministeerium
Sander Kallasmaa – audiitorkogu
Ene Rammo – kaubandus- ja tööstuskoda
Jaanus Kroon – Eesti Pank
Arvo Naeris – maksu-ja tolliamet
Alari Rammo – Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit
Aleksandr Beloussov – registrite ja infosüsteemide keskus
Eneli Tikerpuu – registrite ja infosüsteemide keskus
Ene Saareoja – statistikaamet
Merike Põldsaar – statistikaamet
Helle Teern – statistikaamet
Juta Maar – raamatupidamise toimkond

Töörühma ülesanded

 1. I etapi raames tuleb valida elemendid elektroonilise majandusaasta aruande esitamiseks ja need semantiliselt kirjeldada. Elementide analüüsi alusena lähtuda olemasolevast IFRS taksonoomiast. Rahandusministeerium on alustanud ettevalmistustega taksonoomia tõlkimiseks eesti keelde. I etapi põhirõhk on koostööl Statistikaametiga, mille eesmärk on ühtlustada ja välja selgitada majandusaasta aruannete ja statistiliste aruannetes kasutatavate elementide koosseis. Arvesse tuleb võtta kõikide aruandluskohustuslaste (äriühingute ja mittetulundusühingute) aruannete vormid. Valitud elemendid vormistatakse elektrooniliseks taksonoomiaks. Valmistada ette ka arvutuste sidusbaas ja potentsiaalne esitluse sidusbaas. Tulemusena tekib riikliku taksonoomia verioon1, mida järgnevate etappide käigus hakatakse täiendama vastavalt väljatöötatud halduskorrale.
 2. Majandusaasta aruannete esitamisega seotud erisuste kehtestamise vajaduse väljaselgitamine. Eesmärk on hinnata , kas on vajalik kehtestada erinevad taksonoomiad ja reeglid erinevatele gruppidele, näiteks ettevõtja suuruse, tegevusvaldkonna, õigusliku vormi jne järgi).
 3. Kõigi ettevõtjate aruandluskohustusega seotud riigiasutuste teavitamine vastavatest muudatustest. Eesmärk on üle kontrollida aruannete elemendid ja analüüsida muudatusvajadused seoses riikliku taksonoomia kasutamise kohustusega. Esimese etapi raames riiklikusse taksonoomiasse kinnitatud elemendid (I etapi raames majandusaasta aruannete elemendid), peale selle rakendumist, teistes aruannetes enam kajastuda ei tohi.
  Sisuline töö teiste asutuste aruannete elementide analüüsi kohta hakkab toimuma mais-juunis 2009, kui saab valmis elektrooniline taksonoomia majandusaasta aruande näitajate kohta. Töö jätkub ka üldprojekti teises etapis. Eesmärk on välja selgitada kõik näitajad, mida ettevõtjate käest küsitakse, kirjeldada neid semantiliselt, otsustada milline asutus hakkab konkreetseid elemente küsima oma aruannetes. Lisaks andmete käsitlemise tingimused konkreetsete näitajate puhul, võib-olla ära jätta mõned aruanded üldse.
 4. Kirjeldada andmete kasutamise nõuded, avalikustamise, andmekaitse nõuded (kes tohib ja kuidas saab näha käsitlevaid andmeid), tegutsemise valdkonna põhilised erinevused (kui esinevad) jne. Eesmärk on välja selgitada kasutuspõhimõtetest tulenevad erisused samade elementide osas ning vajalikud reeglid presenteerimise sidusbaasis.
 5. Taksonoomia ellurakendamiseks vajalike seadusmuudatuste väljaselgitamine ja muudatusettepanekute tegemine. Eesmärk on valmistada ette taksonoomia kinnitamise ja nende haldusega seotud õigusaktid.
 6. Taksonoomia muudatuste halduse organisatsiooni väljatöötamine ja vastava seadusandliku baasi loomine. Eesmärk on tekitada reguleeritud taksonoomia muutmise ja kasutamise haldamise seadusandlik regulatsioon.
 7. Teise etapi tegevuste väljaselgitamine.

19 505 kommentaari

Other Links to this Post

 1. custom writing essay service — 5. Jun 2019 @ 09:28

 2. discount essay writing service — 5. Jun 2019 @ 09:58

 3. do essay writing services work — 5. Jun 2019 @ 10:15

 4. custom college essay writing service — 5. Jun 2019 @ 10:30

 5. english essay writing service — 5. Jun 2019 @ 10:47

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.