Feb 20 2009

10. veebruari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
Protokollis: Kristi Uibo (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Kristi Uibo (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati ühehäälselt vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 13.01.2009. a koosoleku protokoll.
    
2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest.
Projekti aruanne 10.02.2009

3. Kinnitada taksonoomia töörühma ettepanek, mille kohaselt rakendatakse majandusaasta aruannete elektrooniline esitamine kahes etapis (põhjendused lisatud):

I etapp (rakendub 2010) – ettevõtjad, kes lähtuvad aruande koostamisel raamatupidamise heast tavast ning mittetulundusühingud ja sihtasutused esitavad oma aruande XBRL standardit kasutades. IFRS kasutajad, konsolideeritud aruande koostajad, filiaalid ja saldoandmike esitajad saavad sel perioodil esitada aruande veel PDF/RTF formaadis.

II etapp (rakendub 2011) – XBRL standardit kasutades esitavad oma aruande ka saldoandmike esitajad (saldoandmike põhjal luuakse neile eeltäidetud majandusaasta aruanne. Selleks on vajalik realiseerida X-tee teenused saldoandmike baasist) ja IFRS kasutajad (sh pangad, kindlustusseltsid).
Majandusaasta elektroonilise esitamise etapid
 
4. Kohustada taksonoomia töögruppi järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks läbi analüüsima, kuidas toimub elektroonilise majandusaasta aruande esitamine notari kaudu ning ette valmistama vajalike seadusemuudatuste pakett.

5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 10.03.2009 kell 13:00.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.