Jan 10 2012

10. jaanuari koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Berit Loog (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Alar Teras (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Janek Rozov (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaia Kulla (Statistikaamet), Ülla Mäe (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Rivo Reitmann (Maksu- ja Tolliamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.11.2011. a koosoleku protokoll nr 37.
  2. Ettepanekud vajalikest muudatustest ja tegevustest seoses valitsuskomisjoni volituste muutmisega.
    Tegevused VVK ülesannete muutmiseks
  3. Valdkondade valmisolek majandusaasta aruande taksonoomiaga kaetud andmete dubleeriva küsimise lõpetamisest. Valdkondade esindajad andsid ülevaate asutuste valmisolekust.
  4. Järgmisel Valitsuskomisjoni koosolekul esitada ja kinnitada lõpparuanne Vabariigi Valitsusele ning otsustada Valitsuskomisjoni töö lõpetamine või jätkamine ülesannete muutmisega ning juhtimise üleandmine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Koos lõpparuandega tehakse ka teavitus ettevõtjatele.
  5. Järgmisel Valitsuskomisjoni koosolekul annab Rahandusministeerium ülevaate halduskoormuse uuringust.
  6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.02.2012 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

 

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.