Nov 08 2011

8. novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Ülla Mäe (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Eneli Tikerpuu (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).
Koosolekul osales ka Kaia Kulla (Statistikaamet).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.10.2011. a koosoleku protokoll nr 36.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 08 11 2011
  3. Detsembrikuu valitsuskomisjoni koosolekul kuulata ära ettepanekud vajalikest muudatustest seoses valitsuskomisjoni volituste muutmisega.
  4. Detsembris saata Justiitsministeeriumil ettevõtjatele välja teavitus üleminekuaja läbisaamise kohta. Statistikaamet saadab teavituse koostamiseks sisendi.
  5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 13.12.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

 

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.