Oct 11 2011

11. oktoobri koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Berit Loog (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed: Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Ene Saareoja (Statistikaamet), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Eneli Tikerpuu (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Marika Taal (Rahandusministeerium).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 13.09.2011 koosoleku protokoll nr 35.
 2. Justiitsministeerium ja Registrite Infosüsteemide Keskus tutvustasid ettepanekuid valitsuskomisjoni ülesannete ja eesmärkide osas.
 3. Ettepanek esitada 31. oktoobriks taksonoomia  töögrupile ettepanekud seoses Valitsuskomisjoni ülesannete ja eesmärkidega ning MKM-l organiseerida kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse loodava uue halduskoormuse küsimustega tegeleva osakonna inimestega.
 4. Kinnitada taksonoomia elemendid.
 5. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 11 10 2011

Muuta aruande punktis 3 toodud ettepanekut: Esitada 31. oktoobriks taksonoomia  töögrupile ettepanekud seoses Valitsuskomisjoni ülesannete ja eesmärkidega ning MKM-l organiseerida kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse loodava uue halduskoormuse küsimustega tegeleva osakonna inimestega.

 1. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.11.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi Tõnismäe 8 majas, anne saalis.

4 kommentaari

Other Links to this Post

 1. speedupmypc — 15. Jun 2013 @ 08:01

 2. GwcnsXGA — 15. Jun 2013 @ 08:50

 3. IKZnkSKf — 15. Jun 2013 @ 08:51

 4. jordan 4 — 14. Sep 2019 @ 20:59

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.