Sep 13 2011

13. septembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Berit Loog (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Rivo Reitmann (Maksu- ja Tolliamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Ene Saareoja (Statistikaamet), Maia Ennok (Statistikaamet), Ülla Mäe (Sotsiaalministeerium), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 14.06.2011 koosoleku protokoll nr 34.
 2. Statistikaamet andis ülevaate halduskoormuse vähendamise analüüsist.
 3. Järgmisel koosolekul arutada ettepanekuid Vabariigi Valitsuse korralduse muutmiseks, millega Valitsuskomisjon moodustati, et anda Valitsuskomisjonile laiem pädevus. Järgmiseks koosolekuks töötada välja muutmise ettepanekud koos kokkuvõttega töögrupi töödest.
 4. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 13 09 2011
 5. Järgmisel koosolekul otsustatakse taksonoomia määruse elementide kinnitamine Valitsuskomisjoni poolt.
 6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 11.10.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

9 647 kommentaari

Other Links to this Post

 1. corporate employee relocation companies — 12. May 2019 @ 04:08

 2. joes dj bozeman mt — 12. May 2019 @ 06:51

 3. i loved this — 12. May 2019 @ 11:57

 4. omaha car accident lawyer — 13. May 2019 @ 01:02

 5. best london suburbs for families — 13. May 2019 @ 05:25

 6. mechanism for clocks — 13. May 2019 @ 07:29

 7. TI construction — 13. May 2019 @ 09:27

 8. auto accident lawyers nebraska — 13. May 2019 @ 15:02

 9. best places to live near london for families — 13. May 2019 @ 15:31

 10. joe’s dj service bozeman montana — 13. May 2019 @ 22:11

 11. large construction projects — 14. May 2019 @ 02:43

 12. hop over to this web-site — 14. May 2019 @ 15:15

 13. wireless time clocks — 14. May 2019 @ 16:23

 14. clocks for schools — 14. May 2019 @ 19:33

 15. check over here — 14. May 2019 @ 22:20

 16. her latest blog — 15. May 2019 @ 01:48

 17. click to read more — 15. May 2019 @ 10:38

 18. have a peek at these guys — 15. May 2019 @ 12:55

 19. public address transmitters — 15. May 2019 @ 21:14

 20. joes dj — 15. May 2019 @ 22:18

 21. joes dj service bozeman montana — 15. May 2019 @ 22:24

 22. bozeman seo services — 16. May 2019 @ 07:09

 23. clocks for businesses — 16. May 2019 @ 11:27

 24. best hands for clocks — 16. May 2019 @ 12:23

 25. wireless products — 16. May 2019 @ 12:40

 26. hour hands for clocks — 16. May 2019 @ 13:28

 27. PA speakers for businesses — 16. May 2019 @ 18:36

 28. bozeman seo services — 17. May 2019 @ 02:38

 29. Missoula SEO Geek — 18. May 2019 @ 01:10

 30. great falls seo expert — 18. May 2019 @ 03:45

 31. parts of a clock — 18. May 2019 @ 07:22

 32. outdoor clocks for hospitals — 18. May 2019 @ 07:53

 33. elapsed time clock for operating rooms — 18. May 2019 @ 09:11

 34. wireless clocks transmitter — 18. May 2019 @ 12:13

 35. oils for acid reflux — 18. May 2019 @ 16:27

 36. great falls seo expert — 18. May 2019 @ 18:37

 37. pendulum movements — 18. May 2019 @ 20:47

 38. essential oils for digestion — 18. May 2019 @ 23:30

 39. essential oil heartburn — 19. May 2019 @ 23:29

 40. read more — 20. May 2019 @ 02:59

 41. wirelessly synchronize clocks — 20. May 2019 @ 03:29

 42. statement printing and mailing services — 20. May 2019 @ 08:17

 43. clock repair videos — 20. May 2019 @ 08:37

 44. print and mailing service — 20. May 2019 @ 10:35

 45. invoice printing and mailing services — 20. May 2019 @ 15:04

 46. missoula seo — 20. May 2019 @ 17:33

 47. essential oils for reflux in infants — 20. May 2019 @ 18:03

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.