Jun 14 2011

14. juuni koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Ülla Mäe (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Eneli Tikerpuu (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.05.2011. a koosoleku protokoll nr 33.
 2. Taksonoomia erisuste vormid on Raamatupidamise Toimkonna kodulehel üleval ning kommenteerimiseks kättesaadavad kuni 01. augustini 2011. Vormid kinnitatakse septembrikuu koosolekul.
 3. Statistikaameti koostatud halduskoormuse ülevaate arutelu jätkatakse tänase koosoleku asemel septembris, kuna selleks ajaks on üle vaadatud edasine tegevuskava.
 4. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 07.06.2011
 5. Täpsustada projektiplaani punkti 2.2.3.4 ning märkida Rahandusministeeriumi aruande esitamise tähtajaks 15.08.2011.a.
 6. Tegevuskava punkti 1.1 alla märkida raamatupidamisseaduse lühikese eelnõu koostamine, mis saadetakse Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastusringile juunis.
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi e-mereriigi projekti raames korraldatud hange oli edukas, juulis algab pakkumiste hindamine.
 8. Rahandusministeerium otsustas Maksu- ja Tolliameti esindaja poolt esitatud kliendi halduskoormuse vähendamise ettepanekute kohta seisukohta mitte esitada enne maksupoliitika osakonna seisukoha saamist. Rahandusministeeriumi üldine seisukoht on, et maksupoliitikat mõjutavate otsuste langetamine tuleb jätta Rahandusministeeriumi, mitte Valitsuskomisjoni pädevusse. Vabariigi Valitsuse korraldusega ei ole valitsuskomisjonile antud maksupoliitiliste küsimuste lahendamise pädevust. Rahandusministeeriumi ettepanekul otsustati valitsuskomisjoni mandaat töögrupis septembris uute teemade valguses üle vaadata.
 9. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 13.09.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

73 kommentaari

Other Links to this Post

 1. INTER MILAN JERSEY — 16. Jun 2013 @ 15:44

 2. Ireland Jersey Away — 16. Jun 2013 @ 15:44

 3. Mbt Mens Shoes — 16. Jun 2013 @ 15:44

 4. Herve Leger Gown Sale — 16. Jun 2013 @ 15:45

 5. manchester city jersey — 16. Jun 2013 @ 15:45

 6. santos jersey away — 16. Jun 2013 @ 15:46

 7. burberry wallet — 16. Jun 2013 @ 15:46

 8. hermes purse — 16. Jun 2013 @ 15:47

 9. villarreal jersey — 16. Jun 2013 @ 15:47

 10. monster beats outlet — 16. Jun 2013 @ 15:47

 11. hermes kelly — 16. Jun 2013 @ 15:48

 12. croatia jersey home — 16. Jun 2013 @ 15:48

 13. JUVENTUS JERSEY — 16. Jun 2013 @ 15:48

 14. MBT FOOTWEAR — 16. Jun 2013 @ 15:49

 15. Herve Leger For Sale — 16. Jun 2013 @ 15:49

 16. Handbag Hermes — 16. Jun 2013 @ 15:50

 17. nike free women — 16. Jun 2013 @ 15:50

 18. Monaco Jersey — 16. Jun 2013 @ 15:51

 19. chile jersey away — 16. Jun 2013 @ 15:51

 20. roma jersey away — 16. Jun 2013 @ 15:52

 21. newcastle united jersey home — 16. Jun 2013 @ 15:52

 22. france jersey — 16. Jun 2013 @ 15:53

 23. hermes wallets replica — 16. Jun 2013 @ 15:53

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.