May 10 2011

10. mai koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium),  Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Eneli Tikerpuu (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 12.04.2011. a koosoleku protokoll nr 32.
  2. Taksonoomia erisuste vormid pidi Raamatupidamise Toimkonna kodulehele üles pandama 16. nädalal. Vormid pannakse koos selgitava tekstiga üles 19. nädala lõpuks. Valitsuskomisjon kinnitab vormid järgmisel koosolekul.
  3. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 10.05.2011
  4. Statistikaameti koostatud halduskoormuse ülevaate arutelu jätkatakse järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul.
  5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab ülevaate e-mereriigi projekti raames korraldatud hanke tulemustest järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul.
  6. Rahandusministeerium esitab järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul seisukoha Maksu- ja Tolliameti esindaja poolt tänasel koosolekul esitatud kliendi halduskoormuse vähendamise ettepanekute kohta.
  7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.06.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.