Apr 12 2011

12. aprilli koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piret Anton (Eesti Pank).

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.03.2011.a koosoleku protokoll nr 31.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 12 04 2011
  3. Aruandluskorralduse lihtsustamise projekti 12.04.2011.a aruande punkti 1 alapunkti 1.1 punktides 2.2.3.1. ja 2.2.3.2. nimetatud vormid edastatakse Rahandusministeeriumi poolt hiljemalt 16. nädala lõpuks, misjärel pannakse nimetatud vormid üles Raamatupidamise Toimkonna kodulehele.
  4. Statistikaamet tutvustas aruandluskorralduse lihtsustamise projekti 12.04.2011.a aruande punkti 2.2. alla lisatud halduskoormuse ülevaadet. Komisjon otsustab jätkata aruteluga järgmisel koosolekul.
  5. Koalitsioonilepingust tuleb nõue ettevõtjaid puudutava bürokraatia vähendamiseks. Tähelepanu väärib raamatupidamismooduli väljatöötamine, kuna seda nähakse ette ühe aruandlust vähendava meetmena. Samuti tuleneb koalitsioonilepingust nõue, et ettevõtjal peab olema võimalus ettevõtjaportaali kaudu käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks.
  6. MTA esindaja annab järgmisel koosolekul statistilise ülevaate isikute käibemaksukohustuslaseks registreerimisel teostatavatest kontrollidest ning esitleb MTA ettepanekuid maksumaksja halduskoormuse vähendamiseks.
  7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 10.05.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.