Mar 08 2011

8. märtsi koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Juri Pervjakov (Audiitorkogu), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.02.2011. a koosoleku protokoll nr 30.
  2. Rahandusministeeriumi eelmise protokolli kolmandas punktis oleva kohustuse täitmine lükatakse edasi mai kuusse, kuivõrd eelnõu raames vastatakse nendele küsimustele.
  3. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 08.03.2011
  4. Statistikaametil tuua võimalusel koostatud halduskoormuse vähendamise analüüsi I etapi tulemused tutvustamisele aprilli koosolekul.
  5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 12.04.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.