Feb 08 2011

8. veebruari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Marko Aavik (Justiitsministeerium), Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Marika Taal (Rahandusministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.01.2011. a koosoleku protokoll nr 29.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 8 02 2011
 3. Taksonoomia töörühma ettepanek on mitte koostada IFRSi jaoks eraldi taksonoomiat ja aruandevorme, vaid pakkuda kasutamiseks Eesti Hea Tava kohta koostatud taksonoomiat ja vorme. Kui need ei sobi, esitab raamatupidamiskohustuslane IFRSi järgi koostatud aruande PDF-vormingus. Komisjoni liikmed kiidavad ettepaneku heaks. Rahandusministeerium analüüsib võimaliku seadusemuudatuse küsimust ning sealhulgas küsimust, kas vorme on võimalik sätestada ministri määrusega. Rahandusministeerium esitab oma ettepaneku järgmisel koosolekul.
 4. Parandada aruandluskorralduse lihtsustamise tegevuskava punkti 3.6 – töö STARi osas on lõpetatud. Edasi tegeletakse ministeeriumi siseselt saldoandmike võrdlusega tähtajaga 15.07.2011.
  VVK Aruandluskorralduse lihtsustamine vol3(3)
 5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.03.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

4 935 kommentaari

Other Links to this Post

 1. get more info here — 8. Sep 2019 @ 19:22

 2. industrial construction — 8. Sep 2019 @ 19:25

 3. steel construction builder — 8. Sep 2019 @ 21:57

 4. fire pit quotes — 9. Sep 2019 @ 03:49

 5. create your own roku channel — 9. Sep 2019 @ 20:38

 6. how to replace clock hands — 9. Sep 2019 @ 23:04

 7. metal building construction — 10. Sep 2019 @ 13:10

 8. steel construction builder — 10. Sep 2019 @ 14:09

 9. accessories for clocks — 11. Sep 2019 @ 02:28

 10. clock making replacement parts — 11. Sep 2019 @ 07:52

 11. roku tv channels — 11. Sep 2019 @ 08:27

 12. building a fire pit — 11. Sep 2019 @ 10:21

 13. amazon fire tv — 11. Sep 2019 @ 12:21

 14. how to get a tv channel — 11. Sep 2019 @ 21:20

 15. best hands for clocks — 12. Sep 2019 @ 09:29

 16. roku channel development cost — 12. Sep 2019 @ 12:36

 17. outdoor gas fire pit — 12. Sep 2019 @ 21:00

 18. project management — 13. Sep 2019 @ 03:45

 19. clock manufacture — 13. Sep 2019 @ 04:57

 20. sync clocks for hospitals — 13. Sep 2019 @ 11:06

 21. California construction company — 13. Sep 2019 @ 21:51

 22. fire pits gas outdoor — 14. Sep 2019 @ 05:06

 23. roku tv streaming — 14. Sep 2019 @ 05:31

 24. construction management experts — 14. Sep 2019 @ 10:14

 25. connected tv advertising — 14. Sep 2019 @ 20:55

 26. amazon fire tv developer — 14. Sep 2019 @ 21:58

 27. how to replace clock hands — 15. Sep 2019 @ 06:43

 28. Enviromental construction — 15. Sep 2019 @ 06:55

 29. clock motor suppliers — 15. Sep 2019 @ 18:57

 30. how to get a tv show produced — 15. Sep 2019 @ 20:43

 31. construction videos — 15. Sep 2019 @ 22:46

 32. clock accessories — 16. Sep 2019 @ 06:27

 33. look what i found — 16. Sep 2019 @ 07:17

 34. plastic dial hand — 16. Sep 2019 @ 08:42

 35. how to create a tv channel — 16. Sep 2019 @ 23:36

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.