Feb 08 2011

8. veebruari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Marko Aavik (Justiitsministeerium), Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Marika Taal (Rahandusministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.01.2011. a koosoleku protokoll nr 29.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 8 02 2011
 3. Taksonoomia töörühma ettepanek on mitte koostada IFRSi jaoks eraldi taksonoomiat ja aruandevorme, vaid pakkuda kasutamiseks Eesti Hea Tava kohta koostatud taksonoomiat ja vorme. Kui need ei sobi, esitab raamatupidamiskohustuslane IFRSi järgi koostatud aruande PDF-vormingus. Komisjoni liikmed kiidavad ettepaneku heaks. Rahandusministeerium analüüsib võimaliku seadusemuudatuse küsimust ning sealhulgas küsimust, kas vorme on võimalik sätestada ministri määrusega. Rahandusministeerium esitab oma ettepaneku järgmisel koosolekul.
 4. Parandada aruandluskorralduse lihtsustamise tegevuskava punkti 3.6 – töö STARi osas on lõpetatud. Edasi tegeletakse ministeeriumi siseselt saldoandmike võrdlusega tähtajaga 15.07.2011.
  VVK Aruandluskorralduse lihtsustamine vol3(3)
 5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.03.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

3 748 kommentaari

Other Links to this Post

 1. how to use social media for small business marketing — 9. Jan 2019 @ 18:29

 2. TI construction — 9. Jan 2019 @ 18:55

 3. visit website here — 9. Jan 2019 @ 19:26

 4. Learn More now — 9. Jan 2019 @ 20:30

 5. official site — 9. Jan 2019 @ 22:48

 6. get more info here — 10. Jan 2019 @ 00:18

 7. steel building suppliers — 10. Jan 2019 @ 01:08

 8. local social media — 10. Jan 2019 @ 01:59

 9. california general contractor — 10. Jan 2019 @ 02:14

 10. get this info here — 10. Jan 2019 @ 04:41

 11. get this info here — 10. Jan 2019 @ 07:31

 12. car accident attorney omaha — 10. Jan 2019 @ 07:51

 13. how to stand out — 10. Jan 2019 @ 08:14

 14. truck accident lawyer omaha — 10. Jan 2019 @ 09:32

 15. smm companywhy is social selling important — 10. Jan 2019 @ 09:50

 16. car accident lawyer omaha — 10. Jan 2019 @ 10:40

 17. privacy policy — 10. Jan 2019 @ 13:22

 18. read more — 10. Jan 2019 @ 13:54

 19. steel building contractor — 10. Jan 2019 @ 14:22

 20. design builder construction — 10. Jan 2019 @ 14:50

 21. how to stand out — 10. Jan 2019 @ 15:38

 22. read this — 10. Jan 2019 @ 15:55

 23. HeartStone Advisor — 10. Jan 2019 @ 16:07

 24. social media marketing pricing — 13. Jan 2019 @ 03:04

 25. terms of service — 14. Jan 2019 @ 01:20

 26. registered investment advisor — 14. Jan 2019 @ 01:53

 27. best car accident attorney — 14. Jan 2019 @ 12:53

 28. attorneys auto accident — 14. Jan 2019 @ 13:45

 29. Contractor — 14. Jan 2019 @ 17:33

 30. get this information — 14. Jan 2019 @ 23:43

 31. get this information — 15. Jan 2019 @ 04:11

 32. parental coaching — 15. Jan 2019 @ 13:54

 33. whitefish registered investment advisors — 15. Jan 2019 @ 14:19

 34. best motor for clocks — 15. Jan 2019 @ 15:50

 35. financial advisors whitefish — 15. Jan 2019 @ 18:30

 36. best parenting coach — 15. Jan 2019 @ 19:46

 37. best steel building contractor — 16. Jan 2019 @ 03:03

 38. financial management — 16. Jan 2019 @ 11:59

 39. benefits of social media marketing for business — 16. Jan 2019 @ 14:35

 40. kalispell seo services — 16. Jan 2019 @ 15:40

 41. best clock movement motors — 17. Jan 2019 @ 04:28

 42. plastic dial hand — 17. Jan 2019 @ 07:01

 43. get this info here — 17. Jan 2019 @ 07:40

 44. kalispell seo agency — 17. Jan 2019 @ 11:25

 45. metal building fabricator — 17. Jan 2019 @ 11:28

 46. View More Today — 17. Jan 2019 @ 12:16

 47. manufacture of clocks — 17. Jan 2019 @ 13:28

 48. learn more — 18. Jan 2019 @ 02:41

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.