Feb 08 2011

8. veebruari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Marko Aavik (Justiitsministeerium), Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Marika Taal (Rahandusministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.01.2011. a koosoleku protokoll nr 29.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 8 02 2011
 3. Taksonoomia töörühma ettepanek on mitte koostada IFRSi jaoks eraldi taksonoomiat ja aruandevorme, vaid pakkuda kasutamiseks Eesti Hea Tava kohta koostatud taksonoomiat ja vorme. Kui need ei sobi, esitab raamatupidamiskohustuslane IFRSi järgi koostatud aruande PDF-vormingus. Komisjoni liikmed kiidavad ettepaneku heaks. Rahandusministeerium analüüsib võimaliku seadusemuudatuse küsimust ning sealhulgas küsimust, kas vorme on võimalik sätestada ministri määrusega. Rahandusministeerium esitab oma ettepaneku järgmisel koosolekul.
 4. Parandada aruandluskorralduse lihtsustamise tegevuskava punkti 3.6 – töö STARi osas on lõpetatud. Edasi tegeletakse ministeeriumi siseselt saldoandmike võrdlusega tähtajaga 15.07.2011.
  VVK Aruandluskorralduse lihtsustamine vol3(3)
 5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.03.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

4 677 kommentaari

Other Links to this Post

 1. large clock hands — 12. Jul 2019 @ 04:35

 2. essential oils for heartburn during pregnancy — 12. Jul 2019 @ 10:30

 3. hour hands for clocks — 12. Jul 2019 @ 12:38

 4. design metal buildings — 12. Jul 2019 @ 22:51

 5. steel building builder — 13. Jul 2019 @ 01:17

 6. read more — 13. Jul 2019 @ 01:55

 7. steel construction builder — 13. Jul 2019 @ 04:45

 8. crossfire burners — 13. Jul 2019 @ 21:27

 9. DIY clock hands repair — 13. Jul 2019 @ 23:23

 10. how to build your own building — 13. Jul 2019 @ 23:45

 11. clock mechanisms — 13. Jul 2019 @ 23:54

 12. Clock kits and dials — 14. Jul 2019 @ 06:27

 13. metal building construction — 14. Jul 2019 @ 07:37

 14. crossfire burners — 14. Jul 2019 @ 09:03

 15. metal construction builder — 14. Jul 2019 @ 14:03

 16. design metal buildings — 14. Jul 2019 @ 17:28

 17. Enviromental construction — 14. Jul 2019 @ 21:54

 18. visit website here — 14. Jul 2019 @ 23:42

 19. metal clock hands — 15. Jul 2019 @ 07:57

 20. crossfire fire pit burner — 15. Jul 2019 @ 17:19

 21. Clock kits and dials — 16. Jul 2019 @ 00:32

 22. church building construction — 16. Jul 2019 @ 02:33

 23. fire pit burners — 16. Jul 2019 @ 05:32

 24. metal clock mechanism — 16. Jul 2019 @ 06:45

 25. prefab metal buildings — 16. Jul 2019 @ 12:54

 26. read more — 16. Jul 2019 @ 14:57

 27. metal building kits — 16. Jul 2019 @ 19:35

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.