Dec 12 2010

12. detsembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Elen Kraavik (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Andra Reinomägi (Sotsiaalministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Lisaks osales: Hettel Varik (Justiitsministeerium).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 09.11.2010 koosoleku protokoll nr 27.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 14 12 2010
  3. Täiendada projekti üldist eesmärki ja lisada, et taksonoomia standardiks on XBRL. Taksonoomia kehtestatakse õiguslikult vastava valdkonna õigusaktides, kuni vajaliku haldussüsteemi loomiseni.
  4. Kutsuda kokku erinevate kaasatud ametkondade infotehnoloogiaga spetsialistid ja korraldada tehnilise sisuga koosolekud otsustamaks, kuidas edasi liikuda.
  5. Võtta välja statistika, kui paljud ühingud esitavad nullaruandeid.
  6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 11.01.2011 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.