Nov 09 2010

9. novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Lisaks osales: Hettel Varik (Justiitsministeerium).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 12.10.2010 koosoleku protokoll nr 26.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 09 11 2010
  3. Projektiplaani teha täpsustus punkti 2.2.3.4. osas, panna tähtaeg ka märtsikuusse, et oleks projekti edenemist võimalik paremini jälgida. Tegevus 2.2.3.2 panna kokku punktiga 2.2.3.4 (taksonoomia analüüs). Lähteülesanne Maksu- ja Tolliametile tehakse novembrikuu lõpuks. Järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul toimub põhjalikum arutelu. Statistikaamet annab jaanuari koosolekul ülevaate oma projekti juhtrühma tegevusest.
  4. Kinnitada kommunikatsiooniplaan tingimusega, et see on Justiitsministeeriumi avalike suhete talitusega kooskõlastatud.
  5. Rahandusministeeriumis toetati väikeettevõtjate aruandlust lihtsustava eelnõu ideed. Üleval on statistikasuunalised ja Euroopa Komisjoni suunalised küsimused. Põhimõtteline toetus on olemas ja asjaga liigutakse edasi. Rahandusministeeriumis alustatakse ametliku eelnõu menetlemisega. Enne eelnõu kooskõlastamist toimuvad osapoolte vahel läbirääkimised. Eelnõu saadetakse tutvumiseks ka Justiitsministeeriumile.
  6. E-mereriigi projektijuht on leitud, esialgne projekti aja- ja tegevuskava on kinnitatud. Tegevus on algusjärgus, kuid eeltöödega on alustatud. Projekti lõpp on planeeritud ajakava järgi juuniks 2012. Järgmiseks koosolekuks osapooltel projekt läbi vaadata ja taksonoomia töögrupil esitada projekti kohta arvamus ning vajadusel täpsustused tegevuskavasse.
  7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.12.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi Anne saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.