Aug 10 2010

10. augusti koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.06.2010 koosoleku protokoll nr 23.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 10.08.2010
  3. Täiendada notariaadiseaduse §-i 57¹ ja sätestada, et ka 2010. ja 2011. aasta majandusaasta aruande saab esitada notari kaudu.
  4. Võtta aruandluskorralduse lihtsustamise projekti majandusaasta aruannete taksonoomia II etapi tööde aja- ja tegevuskava teadmiseks.
  5. Rahandusministeerium suhtleb koolitajate, koolide ja muude õppeasutustega, kes raamatupidajaid koolitavad ning õpetavad, et vajadusel teha koolitusi või täiendada taksonoomia põhiselt majandusaasta aruande koostamise osas õppekavasid ja seeläbi parandada tulevikus andmekvaliteeti.
  6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.09.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

1 kommentaar

Other Links to this Post

  1. TUkKIFfo — 15. Jun 2013 @ 07:53

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.