Jun 08 2010

8. juuni koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Arvo Naeris (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Juri Pervjakov (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Piret Anton (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Lisaks osalesid: Kristi Villsaar (Tervise Arengu Instituut) ja Ülla Mäe (Sotsiaalministeerium).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.05.2010 koosoleku protokoll nr 22.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 08.06.2010
  3. Registrite ja Infosüsteemide Keskusel kaaluda vajadust panna nädalavahetusteks aruandluskeskkonnale kasutajate piirang.
  4. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse tehtavat statistikat võimalusel täiendada reaga, kui palju on registrile esitatud aruannete hulgas auditeeritud aruandeid.
  5. Septembrikuu valitsuskomisjoni koosolekul kinnitatavasse tegevuskavasse viia sisse tegevused e-mereriigi projekti osas, kui on saavutatud vastav kokkulepe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. E-mereriigi projekt peaks võimalusel vormide kehtestamisel aluseks võtma taksonoomia kirjeldamise metoodika.
  6. Maksu- ja Tolliametil anda järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul, s. o 13.07, ülevaade sellest, kaugel ollakse aruandluskorralduse lihtsustamise projekti tegevuste osas, mida plaanitakse edasi teha, millal oleks võimalik kokku panna ja rakendada maksutaksonoomia jne.
  7. Rahandusministeerium korraldab raamatupidamise seaduse § 62 lõike 12 alusel kehtestatava määruse eelnõu arutamiseks koosoleku, millesse kaasab eelnõuga üleminekuaega taotlevate asutuste esindajad ja Justiitsministeeriumi.
  8. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 13.07.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.