May 11 2010

11. mai koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Juulika Ljaš (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piret Anton (Eesti Pank) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 13.04.2010 koosoleku protokoll nr 21.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 11.05.2010
  3. VVK aruandes kajastuvatest lisareeglitest rakendatakse mai kuus vaid need, mis toovad kaasa teatud vormides automaatse kokku arvutamise võimaluse “salvesta ja arvuta” funktsiooni kasutamisel. Teiste lisareeglite (kohustuslikud elemendid ning ühe krooni erinevusega seotud kontrollid) rakendamine toimub koos järgmise taksonoomia versiooniga.
  4. Informatsioon Eesti tarkvarade kohta, mis suudavad genereerida majandusaasta aruande väljundi XBRL formaadis, pannakse XBRL veebilehele üles järgmisel nädalal.
  5. Registrite- ja Infosüsteemide Keskus kaalub, kas täiendada süsteemi Korduma Kippuvaid Küsimusi klienditoe ja kõnekeskuse poole pöördutud raamatupidamislike sisuga küsimuste pinnalt.
  6. Taksonoomia töögrupp arutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga nende projekti sadamakülastuste infovahetusest ja järgmisel Valitsuskomisjoni koosolekul antakse lühiülevaade projektist ning Valitsuskomisjon otsustab, kas siduda see projekt komisjoni tööga.
  7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.06.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi Anne saalis.

1 kommentaar

Other Links to this Post

  1. Uniblue Driver Scanner 2013 Serial — 15. Jun 2013 @ 11:49

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.