Apr 13 2010

13. aprilli koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osalesid lisaks: Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja) ja Aet Tammeleht (Maksu- ja Tolliamet).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 09.03.2010 koosoleku protokoll nr 20.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta.
  VVK aruanne 13 04 2010
 3. Tehniline töögrupp kaasab tegevuste arutelusse vastavalt vajadusele Audiitorkogu esindaja.
 4. Registrite ja Infosüsteemide Keskus teeb ja edastab valitsuskomisjonile vähemalt üks kord kuus igal koosolekul järgmise statistika:
  • majandusaasta aruannete esitamise arv võrrelduna eelmise aasta sama ajaperioodiga;
  • aruandluskeskkonna kasutajate arv päevas;
  • ettevalmistamisel olevate aruannete arv;
  • allkirjastamisel olevate aruannete arv;
  • koostatud, kontrollitud ja auditeeritud, kuid registrile esitamata aruannete arv.
 5. Tehniline töögrupp teatab järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul, so 11.05.2010, Mobiil-ID ja vandeaudiitori aruande sisestajate arenduste konkreetse valmimistähtaja.
 6. Aruandluskorralduse lihtsustamise projekti majandusaasta aruannete taksonoomia II etapi tööde aja- ja tegevuskava esitada valitsuskomisjonile 10.08.2010. Teiste ametkondade aruandluskorralduse lihtsustamise osas esitada aja- ja tegevuskava 14.09.2010.
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud küsimuste nr 1-2 osas võtta taksonoomia töögrupil ning küsimuse nr 3 ja esitatud ettepanku osas tehnilisel töögrupil seisukoht järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks 11.05.2010.
  Valitsuskomisjoni 13.04 toimuva koosoleku materjalid MKM küsimused
 8. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 11.05.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

1 kommentaar

Other Links to this Post

 1. speedupmypc — 15. Jun 2013 @ 10:59

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.