Mar 05 2010

4. märtsi Äripäevas ilmunud artikkel „Sundkorras e-riigistamine“ on tervikuna eksitav ja sisaldab otsest valet uue e-äriregistri majandusaasta aruannete esitamise keskkonna kohta.

Esimene vale: väide, nagu peaksid ettevõtjad kohustuslikus korras mingit testprogrammi katsetama. Enne kui majandusaasta aruannete esitamise keskkond avati, oli see juba läbinud põhjaliku testperioodi ning tegu oli kasutusvalmis süsteemiga.

Täiesti uudse infotehnoloogilise rakenduse puhul ei suuda ka kõige põhjalikum testimine kõiki pisivigu sada protsenti tuvastada. Seetõttu avatigi keskkond kasutajatele tutvumiseks võimalikult vara ehk juba aasta alguses, kuigi aruanded tuleb esitada alles esimese poolaasta lõpuks.

Justiitsministeerium ja registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) teavitasid kõiki kasutajaid, et jaanuarikuu on mõeldud keskkonna stabiliseerimiseks. See, et esimestel nädalatel keskkonda veelgi täiustati, ei takistanud mitte kuidagi aruannete esitamist. Seda näitab ka kasutajaaktiivsus: tänavu on esimese kahe kuuga esitatud ligi sada majandusaasta aruannet enam kui mullu.

Teine vale: väide, nagu oleks uus e-aruandluse süsteem ettevõtjatele ülikiiresti ja ilma üleminekuajata kohustuslikuks tehtud. Esiteks on kõigil võimalik uut süsteemi tervelt pool aastat elektrooniliselt testida, sest aruanded tuleb esitada alles juuni lõpuks. Teiseks võib kuni 2011. aastani esitada majandusaasta aruandeid endiselt ka paberkandjal notari vahendusel.

Kolmas vale: uue keskkonna kohta puuduvad juhendmaterjalid: RIKi koduleheküljel on põhjalikud juhised nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ka on RIKis avatud tasuta koolitusklass, kus tehakse täpselt nii palju koolitusi, kui huvilisi on. Lisaks pakutakse kasutajatuge nii RIKi infotelefonil kui ka e-posti vahendusel.

Artikli autorid on jätnud tähelepanuta justiitsministeeriumi selgitused teiste riikide kogemuste kohta. Need riigid, keda Äripäev Eestile eeskujuks toob, on praegu hädas, kuna tagantjärele on majandusaasta aruannete elektroonilist esitamist väga keeruline kohustuslikuks teha. Seega ei ole meil mingit põhjust nende vigu kordama hakata. Samal päeval, kui Äripäev ründas uut keskkonda ja seadis meile eeskujuks Taanit, külastasid justiitsministeeriumi needsamad kolleegid Taanist, kes tegelevad oma kodumaal samasuguse aruandluse ümberkorraldamisega. Liialdamata ja lühidalt öeldes olid nad vaimustuses meie e-aruandluse keskkonnast ja selle juurutamisest.

Ja ka Eesti kasutajad on meile kinnitanud, et uus majandusaasta aruande esitamise rakendus on hea ja uuenduslik ning see korrastab raamatupidamismaastikku.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.