Feb 10 2010

26. jaanuari koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja Marion Bobkov (Siseministeerium).

Koosolekul osalesid lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja), Aveli Ainsalu (Siseministeerium) ja Juulika Ljaš (Justiitsministeerium).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    Aruandluskorralduse lihtsustamine
  2. Ettevõtjaportaali kasutajatugi ei ole pädev vastama raamatupidamisalastele küsimustele. Raamatupidamise Toimkonna foorum ei ole samuti koht, kus kõik küsijad saaksid esitatud küsimustele adekvaatse vastuse piisavalt kiiresti. Seega tuleks küsijad edaspidi suunata pädeva nõuande saamiseks audiitorite, advokaatide jne juurde.
  3. Käesoleval nädalal (25.01-31.01) tehakse ettevõtjaportaalis viimased aruandeid puudutavad lisaarendused (genereeritud PDF aruandes ja koondvaates täitmata veergude ja ridade mittekuvamine) ja muud väikesed vigade parandused. Jaanuarikuuga lõpeb süsteemi stabiliseerimisperiood. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks (09.02) koostab Registrite ja Infosüsteemide Keskus edaspidi tehtavate arenduste aja- ja tegevuskava.
  4. Valitsuskomisjoni liikmed kujundavad seisukoha järgmiseks koosolekuks (09.02) aruandluskorralduse lihtsustamise projekti raames tehtavate järgnevate tegevuste osas (nt IFRS taksonoomia väljatöötamine). Samuti osas, milline valdkond tuleks taksonoomiaga hõlmata järgmisena – statistika, tuludeklaratsioonid.
  5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 09.02.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.