Dec 31 2009

15. detsembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Piia Tammpuu (Sotsiaalministeerium), Arvo Naeris (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).
Koosolekul osalesid lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja) ja Ando Rehemaa (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).
Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.12.2009 koosoleku protokoll nr 16.

2. Lähteülesandega tellitud aruandluskeskkonna funktsionaalsused, 25% skoobi lisaarendused ning muud vajalikud lisaarendused saavad valmis käesoleva aasta lõpuks. Kaks lisaarendust (genereeritud PDF aruandes ja koondvaates ei näidata tühje veerge ega ridu) on võimalik ära teha, kuid mitte käesoleva aasta lõpuks. 01.01.2010 pannakse keskkond üles kahe eespool nimetatud lisaarenduseta. Need arendused tulevad juurde jaanuari alguses. Aruandluskeskkonna kasutajat tuleb teavitada asjaolust, et tühjad read kaovad ära teatud konkreetsest kuupäevast. 

3. Koormustestid lükatakse detsembri lõpust jaanuarisse, et jätta arendajale detsembri lõpus rohkem arendusressurssi testimise käigus ilmnevate vigade parandamiseks.

4. Ajavahemikul 21.12.2009 kuni 23.12.2009 käivitub süsteemi lõpptestimine. Registrite ja Infosüsteemide Keskus teavitab valitsuskomisjoni liikmeid testimise algusest.  

5. Valitsuskomisjoni järgmine erakorraline koosolek toimub 29.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

5 000 kommentaari

Other Links to this Post

 1. Source — 11. Jul 2019 @ 23:16

 2. Clock making parts — 12. Jul 2019 @ 04:15

 3. click Here — 12. Jul 2019 @ 06:53

 4. church building construction — 12. Jul 2019 @ 09:57

 5. warming trends fire pit kit — 12. Jul 2019 @ 12:29

 6. prefab steel buildings — 12. Jul 2019 @ 19:51

 7. large clock hands — 13. Jul 2019 @ 01:42

 8. Go Here — 13. Jul 2019 @ 15:55

 9. pendulum movements — 13. Jul 2019 @ 16:27

 10. have a peek here — 13. Jul 2019 @ 18:59

 11. clock repair videos — 14. Jul 2019 @ 03:17

 12. design builder construction — 14. Jul 2019 @ 04:41

 13. have a peek at this web-site — 14. Jul 2019 @ 08:17

 14. general contractors — 14. Jul 2019 @ 09:09

 15. plastic dial hand — 14. Jul 2019 @ 10:27

 16. his comment is here — 14. Jul 2019 @ 11:46

 17. DIY clock hands repair — 14. Jul 2019 @ 17:51

 18. metal building kits — 14. Jul 2019 @ 18:57

 19. metal construction builder — 14. Jul 2019 @ 20:24

 20. clock repair videos — 14. Jul 2019 @ 20:57

 21. best motor for clocks — 14. Jul 2019 @ 21:59

 22. oils for acid reflux — 15. Jul 2019 @ 10:36

 23. large clock hands — 15. Jul 2019 @ 16:21

 24. project management — 15. Jul 2019 @ 18:30

 25. warming trends lava rock — 16. Jul 2019 @ 04:21

 26. Source — 16. Jul 2019 @ 06:54

 27. visit website here — 16. Jul 2019 @ 07:07

 28. best motor for clocks — 16. Jul 2019 @ 11:30

 29. clocks for hospitals — 16. Jul 2019 @ 14:52

 30. sync system clock — 16. Jul 2019 @ 16:14

 31. how to build your own building — 16. Jul 2019 @ 16:41

 32. wireless synchronized clocks — 16. Jul 2019 @ 19:46

 33. clock repair videos — 16. Jul 2019 @ 21:16

 34. outdoor clocks for schools — 17. Jul 2019 @ 00:33

 35. essential oils for reflux — 17. Jul 2019 @ 01:11

 36. Building management services — 17. Jul 2019 @ 02:37

 37. clock inserts suppliers — 17. Jul 2019 @ 08:48

 38. large clock hands — 17. Jul 2019 @ 16:38

 39. project management — 17. Jul 2019 @ 17:14

 40. visit website here — 17. Jul 2019 @ 20:44

 41. outdoor clocks for schools — 17. Jul 2019 @ 21:05

 42. jordan 12 — 18. Jul 2019 @ 00:26

 43. hour hands for clocks — 18. Jul 2019 @ 02:09

 44. crossfire brass burners — 18. Jul 2019 @ 02:09

 45. fire pits — 18. Jul 2019 @ 03:25

 46. sync warehouse clocks — 18. Jul 2019 @ 11:10

 47. Clock making parts — 18. Jul 2019 @ 11:20

 48. DIY clock hands repair — 18. Jul 2019 @ 11:31

 49. Clock repair parts — 18. Jul 2019 @ 15:35

 50. synchronazation communication systems — 18. Jul 2019 @ 16:05

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.