Dec 16 2009

VV komisjoni 08.12 koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Toomas Vapper (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Piia Tammpuu (Sotsiaalministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 24.11.2009 koosoleku protokoll nr 15.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

Aruandluskorralduse lihtsustamine Projekti aruanne nr14_07.12.2009

3. Kinnitada taksonoomia elementide loend audiitoritele.

Taksonoomia elementide loend audiitoritele

4. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste terviktaksonoomia. Terviktaksonoomia on kättesaadav veebilehelt xbrl.eesti.ee.

5. Valitsuskomisjoni koosolekud toimuvad kuni käesoleva aasta lõpuni iga nädala teisipäeval.

6. Hiljemalt 10.12 saadab Registrite ja Infosüsteemide Keskus või Justiitsministeerium valitsuskomisjoni liikmetele lisaarenduste loetelu. Loetellu lisada andmed, kui palju lisaarendused mõjutavad süsteemi jõudlust.

7. Rahandusministri aruande vormide ja audiitori järeldusotsuse vormi määruse eelnõud ei ole veel e-õigusest kättesaadavad. Otsustati, et Rahandusministeerium saadab oma määruste eelnõud valitsuskomisjoni liikmetele ülevaatamiseks.

8. Osad Eesti isikukoodid ei vasta isikukoodi määramise standardile. Registrite ja Infosüsteemide Keskus saadab probleemi kirjelduse Justiitsministeeriumile, kes teeb selle kohta märgukirja Siseministeeriumile.

9. Valitsuskomisjoni järgmine erakorraline koosolek toimub 15.12.2009 kell 15:00 Justiitsministeeriumi Anne saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.