Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 512 kommentaari

Other Links to this Post

 1. clock repair parts — 9. Sep 2019 @ 03:59

 2. connected tv advertising — 9. Sep 2019 @ 05:26

 3. outdoor propane fire pits — 9. Sep 2019 @ 06:54

 4. DIY clock hands repair — 9. Sep 2019 @ 20:11

 5. steel construction builder — 9. Sep 2019 @ 21:25

 6. Your Domain Name — 9. Sep 2019 @ 21:54

 7. start a roku channel — 9. Sep 2019 @ 22:47

 8. design builder construction — 9. Sep 2019 @ 23:09

 9. project management — 10. Sep 2019 @ 01:07

 10. fire tv app development — 10. Sep 2019 @ 04:45

 11. clock inserts movements — 10. Sep 2019 @ 11:40

 12. own tv channel live stream — 10. Sep 2019 @ 13:17

 13. tv over internet — 10. Sep 2019 @ 13:44

 14. quartz clock fit-ups — 10. Sep 2019 @ 14:13

 15. metal clock mechanism — 10. Sep 2019 @ 20:18

 16. how to build a metal building — 10. Sep 2019 @ 22:28

 17. clock repair videos — 10. Sep 2019 @ 22:36

 18. click Here — 10. Sep 2019 @ 23:36

 19. try this site — 11. Sep 2019 @ 00:10

 20. best metal building contractor — 11. Sep 2019 @ 10:10

 21. click this site — 11. Sep 2019 @ 11:00

 22. how to make a tv channel — 11. Sep 2019 @ 14:03

 23. construction consultants — 11. Sep 2019 @ 15:28

 24. clock repair parts — 11. Sep 2019 @ 19:02

 25. small construction projects — 11. Sep 2019 @ 19:26

 26. Recommended Site — 11. Sep 2019 @ 20:02

 27. USA Made clock movements — 11. Sep 2019 @ 21:54

 28. plastic dial hand — 12. Sep 2019 @ 01:54

 29. fire pits — 12. Sep 2019 @ 06:03

 30. design metal buildings — 12. Sep 2019 @ 08:38

 31. Clock making parts — 12. Sep 2019 @ 08:58

 32. Clock making parts — 12. Sep 2019 @ 10:19

 33. clock repair videos — 12. Sep 2019 @ 12:11

 34. FCC wireless license — 12. Sep 2019 @ 19:03

 35. fire pits outdoor — 12. Sep 2019 @ 23:22

 36. plastic dial hand — 13. Sep 2019 @ 10:20

 37. fire pit glass — 13. Sep 2019 @ 10:48

 38. roku tv channels — 13. Sep 2019 @ 20:08

 39. best hands for clocks — 13. Sep 2019 @ 20:13

 40. fire pit accessories — 14. Sep 2019 @ 04:12

 41. construction videos — 14. Sep 2019 @ 05:56

 42. make your own fire pit — 14. Sep 2019 @ 09:33

 43. innovation wireless systems — 14. Sep 2019 @ 11:36

 44. create roku channel — 14. Sep 2019 @ 21:36

 45. clock accessories — 14. Sep 2019 @ 22:01

 46. concrete construction — 14. Sep 2019 @ 22:14

 47. clock manufacture — 15. Sep 2019 @ 02:57

 48. amazon fire tv streaming — 15. Sep 2019 @ 03:04

 49. make your own fire pit — 15. Sep 2019 @ 04:01

 50. visit website here — 15. Sep 2019 @ 07:09

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.