Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 512 kommentaari

Other Links to this Post

 1. chatbot marketing strategy — 22. Aug 2019 @ 11:20

 2. see this here — 22. Aug 2019 @ 17:19

 3. joe’s dj service bozeman mt — 22. Aug 2019 @ 19:04

 4. joes dj — 22. Aug 2019 @ 20:26

 5. chat bots for messenger — 22. Aug 2019 @ 21:39

 6. wedding dj — 22. Aug 2019 @ 23:12

 7. Omaha SEO agency — 23. Aug 2019 @ 08:04

 8. this content — 23. Aug 2019 @ 09:47

 9. More about the author — 23. Aug 2019 @ 10:37

 10. top london relocation agents — 23. Aug 2019 @ 19:11

 11. chatbot advertising — 23. Aug 2019 @ 20:20

 12. facebook chatbot — 23. Aug 2019 @ 20:28

 13. search ranking agency — 23. Aug 2019 @ 21:10

 14. wordpress plugins — 23. Aug 2019 @ 23:37

 15. Omaha SEO services — 23. Aug 2019 @ 23:47

 16. facebook chatbot — 24. Aug 2019 @ 03:02

 17. master djs bozeman — 24. Aug 2019 @ 07:07

 18. peppermint essential oil for heartburn — 24. Aug 2019 @ 07:41

 19. customer support chatbot — 24. Aug 2019 @ 09:40

 20. wedding djs — 24. Aug 2019 @ 11:30

 21. chatbots — 24. Aug 2019 @ 15:05

 22. their explanation — 24. Aug 2019 @ 16:59

 23. wedding djs in bozeman mt — 24. Aug 2019 @ 17:12

 24. topical essential oil for heartburn — 24. Aug 2019 @ 18:05

 25. customer support chatbot — 24. Aug 2019 @ 18:45

 26. search engine optimization agencies — 24. Aug 2019 @ 22:34

 27. joe’s dj service bozeman montana — 24. Aug 2019 @ 23:32

 28. check my blog — 25. Aug 2019 @ 00:21

 29. social media strategy — 25. Aug 2019 @ 01:17

 30. moving to london with a dog — 25. Aug 2019 @ 03:41

 31. dogs in london — 25. Aug 2019 @ 09:58

 32. london relocation company — 25. Aug 2019 @ 12:14

 33. seo outsource services — 25. Aug 2019 @ 15:11

 34. search ranking agency — 25. Aug 2019 @ 17:11

 35. twitter marketing — 25. Aug 2019 @ 18:19

 36. voice chatbot — 25. Aug 2019 @ 21:08

 37. customer support chatbot — 25. Aug 2019 @ 23:15

 38. essential oil heartburn — 26. Aug 2019 @ 03:05

 39. custom chatbot — 26. Aug 2019 @ 03:41

 40. get this information — 26. Aug 2019 @ 08:07

 41. moving to london with a baby — 26. Aug 2019 @ 11:16

 42. seo outsourcing company — 26. Aug 2019 @ 17:18

 43. list marketing — 26. Aug 2019 @ 19:40

 44. navigate here — 26. Aug 2019 @ 21:44

 45. check my blog — 27. Aug 2019 @ 03:28

 46. wedding djs bozeman mt — 27. Aug 2019 @ 04:27

 47. his comment is here — 27. Aug 2019 @ 04:37

 48. living in london as a student — 27. Aug 2019 @ 06:50

 49. seo specialist — 27. Aug 2019 @ 10:52

 50. FCC wireless license — 27. Aug 2019 @ 16:02

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.