Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 337 kommentaari

Other Links to this Post

 1. curry shoes — 16. Aug 2019 @ 03:31

 2. social media selling — 16. Aug 2019 @ 04:14

 3. warming trends ready to finish — 16. Aug 2019 @ 07:50

 4. hour hands for clocks — 16. Aug 2019 @ 08:48

 5. seo agency — 16. Aug 2019 @ 09:19

 6. voice chatbot — 16. Aug 2019 @ 17:55

 7. diy gas fire pits — 16. Aug 2019 @ 18:55

 8. python ai chatbot — 17. Aug 2019 @ 00:20

 9. kd 11 — 17. Aug 2019 @ 01:02

 10. outsource social media marketing — 17. Aug 2019 @ 01:50

 11. my company — 17. Aug 2019 @ 03:40

 12. facebook advertising local business — 17. Aug 2019 @ 08:09

 13. chat bot python — 17. Aug 2019 @ 09:02

 14. dj in bozeman mt — 17. Aug 2019 @ 10:14

 15. master djs bozeman — 17. Aug 2019 @ 17:41

 16. chatbot development company — 18. Aug 2019 @ 19:34

 17. see this here — 18. Aug 2019 @ 20:20

 18. facebook local advertising — 18. Aug 2019 @ 21:34

 19. joes dj bozeman mt — 18. Aug 2019 @ 23:23

 20. customer support chatbot — 19. Aug 2019 @ 02:14

 21. get redirected here — 19. Aug 2019 @ 03:52

 22. social campaign — 19. Aug 2019 @ 05:23

 23. joe’s dj service bozeman montana — 19. Aug 2019 @ 14:09

 24. how to propane fire pit — 19. Aug 2019 @ 16:54

 25. local business facebook marketing — 19. Aug 2019 @ 17:30

 26. check over here — 20. Aug 2019 @ 06:45

 27. get this information — 20. Aug 2019 @ 09:57

 28. longchamp handbags — 20. Aug 2019 @ 15:40

 29. google bot chat — 20. Aug 2019 @ 15:53

 30. whats a chat bot — 20. Aug 2019 @ 16:23

 31. joes dj — 20. Aug 2019 @ 19:37

 32. wedding dj — 20. Aug 2019 @ 21:00

 33. facebook local selling — 20. Aug 2019 @ 21:52

 34. read this now — 20. Aug 2019 @ 22:29

 35. facebook marketing company — 20. Aug 2019 @ 23:14

 36. master djs bozeman mt — 21. Aug 2019 @ 01:50

 37. chatbot development — 21. Aug 2019 @ 02:18

 38. news — 21. Aug 2019 @ 04:17

 39. facebook marketing services — 21. Aug 2019 @ 09:25

 40. get redirected here — 21. Aug 2019 @ 10:47

 41. this contact form — 21. Aug 2019 @ 16:45

 42. imp source — 21. Aug 2019 @ 23:42

 43. search ranking agency — 22. Aug 2019 @ 01:27

 44. check over here — 22. Aug 2019 @ 01:46

 45. chatbot marketing strategy — 22. Aug 2019 @ 02:38

 46. facebook bot marketing — 22. Aug 2019 @ 03:43

 47. news — 22. Aug 2019 @ 04:55

 48. googleplus — 22. Aug 2019 @ 05:55

 49. this contact form — 22. Aug 2019 @ 06:01

 50. social media marketing — 22. Aug 2019 @ 06:11

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.