Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 337 kommentaari

Other Links to this Post

 1. mechanisms for clocks — 8. Aug 2019 @ 08:11

 2. steel building suppliers — 8. Aug 2019 @ 10:25

 3. click Here — 8. Aug 2019 @ 18:35

 4. Contractor — 8. Aug 2019 @ 22:01

 5. metal building construction — 8. Aug 2019 @ 22:13

 6. design metal buildings — 9. Aug 2019 @ 09:04

 7. seo great falls — 9. Aug 2019 @ 09:39

 8. project management — 9. Aug 2019 @ 11:13

 9. construction consultants — 9. Aug 2019 @ 17:21

 10. great falls seo — 10. Aug 2019 @ 00:52

 11. metal clock hands — 10. Aug 2019 @ 01:59

 12. click Here — 10. Aug 2019 @ 02:24

 13. Learn More — 10. Aug 2019 @ 03:34

 14. seo great falls — 10. Aug 2019 @ 07:46

 15. design metal buildings — 10. Aug 2019 @ 18:52

 16. imp source — 10. Aug 2019 @ 20:54

 17. time movement hands — 10. Aug 2019 @ 22:19

 18. read more — 10. Aug 2019 @ 23:53

 19. learn more here — 11. Aug 2019 @ 00:13

 20. how to replace clock hands — 11. Aug 2019 @ 05:35

 21. Missoula SEO Geek — 11. Aug 2019 @ 05:44

 22. print to mail service — 11. Aug 2019 @ 07:32

 23. best motor for clocks — 11. Aug 2019 @ 09:44

 24. replacement parts for clocks — 11. Aug 2019 @ 10:41

 25. facebook advertising agency — 11. Aug 2019 @ 20:35

 26. clock motor suppliers — 11. Aug 2019 @ 21:45

 27. accessories for clocks — 11. Aug 2019 @ 22:49

 28. clock manufacture — 12. Aug 2019 @ 00:28

 29. metal building fabricator — 12. Aug 2019 @ 01:38

 30. web design missoula — 12. Aug 2019 @ 03:10

 31. longchamp — 12. Aug 2019 @ 11:35

 32. how to gas fire pit — 12. Aug 2019 @ 21:59

 33. construction management experts — 12. Aug 2019 @ 22:31

 34. seo whitefish — 13. Aug 2019 @ 06:09

 35. automotive social media — 13. Aug 2019 @ 17:58

 36. read more — 13. Aug 2019 @ 19:21

 37. clock building videos — 13. Aug 2019 @ 19:22

 38. facebook advertising local business — 13. Aug 2019 @ 20:01

 39. best general contractor — 13. Aug 2019 @ 20:37

 40. social media localization — 14. Aug 2019 @ 01:57

 41. facebook advertising local business — 14. Aug 2019 @ 07:28

 42. parts for clocks — 14. Aug 2019 @ 14:07

 43. best clock movements — 14. Aug 2019 @ 14:24

 44. Learn More — 14. Aug 2019 @ 17:37

 45. clock hands repair — 14. Aug 2019 @ 20:17

 46. best steel building contractor — 14. Aug 2019 @ 21:06

 47. large clock hands — 14. Aug 2019 @ 21:10

 48. hour hands for clocks — 15. Aug 2019 @ 09:57

 49. facebook advertising local business — 15. Aug 2019 @ 13:04

 50. kalispell seo company — 15. Aug 2019 @ 15:26

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.