Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 039 kommentaari

Other Links to this Post

 1. facebook ai chatbot — 6. Jul 2019 @ 12:40

 2. internet opportunity — 6. Jul 2019 @ 13:06

 3. social media houston — 6. Jul 2019 @ 16:39

 4. best motor for clocks — 6. Jul 2019 @ 17:32

 5. look at these guys — 6. Jul 2019 @ 18:34

 6. clock Inserts videos — 6. Jul 2019 @ 19:03

 7. best clock movement — 6. Jul 2019 @ 21:29

 8. how to use chatbot — 7. Jul 2019 @ 01:08

 9. clock repair videos — 7. Jul 2019 @ 01:59

 10. social media management new york — 7. Jul 2019 @ 05:24

 11. amazon fire tv developer — 7. Jul 2019 @ 12:22

 12. essential oil for heartburn relief — 7. Jul 2019 @ 14:05

 13. social media marketing for restaurants — 7. Jul 2019 @ 16:05

 14. clock repair videos — 7. Jul 2019 @ 17:17

 15. Learn More — 7. Jul 2019 @ 18:13

 16. essential oil for gerd — 7. Jul 2019 @ 19:05

 17. clock Hands Repair — 7. Jul 2019 @ 20:47

 18. facebook advertising local business — 7. Jul 2019 @ 21:23

 19. DIY clock hands repair — 8. Jul 2019 @ 04:12

 20. quartz clock fit-ups — 8. Jul 2019 @ 13:49

 21. small construction projects — 8. Jul 2019 @ 15:08

 22. metal clock mechanism — 8. Jul 2019 @ 15:44

 23. construction videos — 8. Jul 2019 @ 21:07

 24. how to replace clock hands — 8. Jul 2019 @ 23:54

 25. prefab metal buildings — 9. Jul 2019 @ 00:51

 26. this contact form — 9. Jul 2019 @ 08:30

 27. new amazon fire tv — 9. Jul 2019 @ 09:20

 28. steel construction builder — 9. Jul 2019 @ 12:02

 29. oil for acid reflux — 9. Jul 2019 @ 15:08

 30. builder — 9. Jul 2019 @ 21:39

 31. best clock movements — 10. Jul 2019 @ 03:24

 32. learn more here — 10. Jul 2019 @ 03:55

 33. peppermint oil for acid reflux — 10. Jul 2019 @ 08:34

 34. clock manufacture — 10. Jul 2019 @ 11:14

 35. california general contractor — 10. Jul 2019 @ 12:40

 36. this contact form — 10. Jul 2019 @ 16:18

 37. best steel building contractor — 10. Jul 2019 @ 20:05

 38. best steel building contractor — 10. Jul 2019 @ 20:56

 39. builder — 11. Jul 2019 @ 06:18

 40. roku channel builder — 11. Jul 2019 @ 08:27

 41. Big clock parts — 11. Jul 2019 @ 08:31

 42. How to eliminate acid reflux naturally — 11. Jul 2019 @ 09:26

 43. this page — 11. Jul 2019 @ 10:49

 44. large construction projects — 11. Jul 2019 @ 14:37

 45. time movement hands — 11. Jul 2019 @ 20:17

 46. weblink — 11. Jul 2019 @ 21:07

 47. Contractor — 12. Jul 2019 @ 03:11

 48. metal clock hands — 12. Jul 2019 @ 04:38

 49. Contractor — 12. Jul 2019 @ 10:21

 50. essential oil for heartburn and acid reflux — 12. Jul 2019 @ 11:06

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.