Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

12 039 kommentaari

Other Links to this Post

 1. get more info here — 13. May 2019 @ 14:27

 2. attorney for auto accidents — 13. May 2019 @ 17:11

 3. metal construction builder — 13. May 2019 @ 21:47

 4. how to find a wedding dj — 13. May 2019 @ 22:42

 5. joe’s dj service bozeman — 13. May 2019 @ 23:13

 6. his comment is here — 13. May 2019 @ 23:47

 7. best motor for clocks — 14. May 2019 @ 07:35

 8. letter bill printing and mailing — 14. May 2019 @ 07:50

 9. Clock making parts — 14. May 2019 @ 09:31

 10. Big clock parts — 14. May 2019 @ 10:09

 11. have a peek at these guys — 14. May 2019 @ 13:24

 12. time movement hands — 14. May 2019 @ 14:52

 13. synchronized clocks for stadiums — 14. May 2019 @ 22:00

 14. clocks for facilities — 14. May 2019 @ 23:53

 15. wireless products — 15. May 2019 @ 01:00

 16. seo bozeman — 15. May 2019 @ 02:07

 17. joes dj bozeman mt — 15. May 2019 @ 04:12

 18. time synchronazation clocks — 15. May 2019 @ 04:57

 19. public address transmitters — 15. May 2019 @ 05:40

 20. wedding dj’s in bozeman montana — 15. May 2019 @ 12:21

 21. synchronized wireless time systems — 15. May 2019 @ 14:06

 22. whitefish seo agency — 15. May 2019 @ 14:12

 23. auto sync clocks — 15. May 2019 @ 17:10

 24. find more info — 15. May 2019 @ 20:35

 25. joes dj — 15. May 2019 @ 21:10

 26. clocks for facilities — 16. May 2019 @ 01:51

 27. visit website here — 16. May 2019 @ 05:14

 28. clock repair videos — 16. May 2019 @ 10:10

 29. clock Hands Repair — 16. May 2019 @ 10:55

 30. hospital clock system — 16. May 2019 @ 14:52

 31. clock synchronization software — 16. May 2019 @ 18:01

 32. public address transmitter software — 16. May 2019 @ 21:08

 33. wireless clocks sync — 16. May 2019 @ 22:31

 34. Best digital clocks — 17. May 2019 @ 00:59

 35. FCC wireless license — 17. May 2019 @ 01:48

 36. printing and mailing companies — 17. May 2019 @ 02:44

 37. click to read more — 17. May 2019 @ 03:41

 38. seo company — 17. May 2019 @ 07:06

 39. synchronized Hospital clocks — 17. May 2019 @ 10:14

 40. small clock inserts — 17. May 2019 @ 11:44

 41. clock accessories — 18. May 2019 @ 02:39

 42. bill printing and mailing — 18. May 2019 @ 06:52

 43. click site — 18. May 2019 @ 13:04

 44. learn more — 18. May 2019 @ 14:34

 45. PA speakers for businesses — 18. May 2019 @ 17:42

 46. whitefish seo services — 18. May 2019 @ 17:59

 47. clock manufacture — 18. May 2019 @ 18:52

 48. clock manufacture — 18. May 2019 @ 23:05

 49. website design missoula — 18. May 2019 @ 23:29

 50. clock inserts movements — 19. May 2019 @ 01:47

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.