Dec 08 2009

24.novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1.      Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2.     Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

aruandluskorralduse lihtsustamine.doc

3.     Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4.     Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5.     Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6.     Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

 • Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;
 • Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7.     Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marion Bobkov (Siseministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.11.2009 koosoleku protokoll nr 14.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

3. Kolmas, neljas ja järgnevad etapid on tehnilised vaheetapid, mille raames tehtud töö võtab vastu Registrite ja Infosüsteemide Keskus, mitte valitsuskomisjon. Valitsuskomisjon võtab vastu süsteemi kui terviku detsembrikuu lõpus (lisaks vt 10.11.2009 protokolli nr 14 punkti 4).

4. Lisada audiitorite taksonoomia majandusaasta aruande taksonoomia määrusesse. Audiitorkogu saadab eelpool otsustatu kohta omapoolse kinnituskirja Justiitsministeeriumile.

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elementide loend. Enne Vabariigi Valitsusse saatmist edastab Justiitsministeerium taksonoomia määruse eelnõu ja lisad valitsuskomisjoni liikmetele.

6. Järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks valmistada ette järgmiste määruste eelnõud:

· Justiitsministeeriumil valmistada ette justiitsministri 28.08.2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmise määrus;

· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruste eelnõud, millega kehtestatakse aruande vormid ja audiitori järeldusotsuse vorm.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.12.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

11 812 kommentaari

Other Links to this Post

 1. see it here — 11. Feb 2019 @ 01:39

 2. statement printing and mailing — 11. Feb 2019 @ 03:36

 3. metal building kits — 11. Feb 2019 @ 18:46

 4. construction management — 11. Feb 2019 @ 21:19

 5. best motor for clocks — 12. Feb 2019 @ 03:30

 6. church building contractors — 12. Feb 2019 @ 04:46

 7. clock mechanisms — 12. Feb 2019 @ 05:41

 8. print and mail services — 12. Feb 2019 @ 09:24

 9. prefab steel buildings — 12. Feb 2019 @ 14:06

 10. clock repair videos — 12. Feb 2019 @ 14:50

 11. visit this website here — 12. Feb 2019 @ 17:20

 12. statement printing and mailing services — 12. Feb 2019 @ 17:45

 13. print and mailing services — 12. Feb 2019 @ 18:15

 14. design steel buildings — 12. Feb 2019 @ 19:28

 15. view publisher site — 12. Feb 2019 @ 20:09

 16. Clock repair parts — 12. Feb 2019 @ 20:38

 17. steel construction builder — 12. Feb 2019 @ 23:25

 18. Clock making parts — 13. Feb 2019 @ 02:37

 19. see this — 13. Feb 2019 @ 02:54

 20. Clock making parts — 13. Feb 2019 @ 06:24

 21. plastic dial hand — 13. Feb 2019 @ 07:40

 22. financial planning whitefish — 13. Feb 2019 @ 09:24

 23. best financial advisors in montana — 13. Feb 2019 @ 10:29

 24. small clock inserts — 13. Feb 2019 @ 11:45

 25. how to build a metal building — 13. Feb 2019 @ 12:35

 26. print & mail services — 13. Feb 2019 @ 19:48

 27. visit website — 13. Feb 2019 @ 20:46

 28. clock accessories — 13. Feb 2019 @ 22:08

 29. clock manufacture — 14. Feb 2019 @ 06:43

 30. outsourcing seo — 14. Feb 2019 @ 08:07

 31. fiduciary investment advisors — 14. Feb 2019 @ 09:54

 32. steel building suppliers — 14. Feb 2019 @ 09:57

 33. try here — 14. Feb 2019 @ 10:15

 34. mechanisms for clocks — 14. Feb 2019 @ 12:49

 35. video search engine optimization — 14. Feb 2019 @ 15:59

 36. outsource seo services — 14. Feb 2019 @ 21:15

 37. check my blog — 14. Feb 2019 @ 23:33

 38. clock parts manufacturing — 15. Feb 2019 @ 00:18

 39. bill printing and mailing — 15. Feb 2019 @ 01:53

 40. wealth management — 15. Feb 2019 @ 03:12

 41. top wealth management firms whitefish — 15. Feb 2019 @ 03:17

 42. seo outsource company — 15. Feb 2019 @ 11:58

 43. plastic dial hand — 15. Feb 2019 @ 17:29

 44. small clock inserts — 15. Feb 2019 @ 20:17

 45. hour hands for clocks — 15. Feb 2019 @ 23:09

 46. design metal buildings — 16. Feb 2019 @ 02:54

 47. clock motor suppliers — 16. Feb 2019 @ 03:51

 48. hop over to this website — 16. Feb 2019 @ 05:21

 49. best hands for clocks — 16. Feb 2019 @ 06:18

 50. video search engine optimization — 16. Feb 2019 @ 11:35

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.