Nov 24 2009

10. novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Arvo Naeris (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja Marion Bobkov (Siseministeerium).
Koosolekul osalesid lisaks Ando Rehemaa (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:
1. Kinnitada valitsuskomisjoni 20.10.2009 koosoleku protokoll nr 13.

2. Justiitsministeerium ei ole nõus koostama määruse eelnõu, millega valitsus kehtestataks topeltandmete küsimise keelu rakendamiseks üleminekuaja. Kui Rahandusministeerium peab üleminekuaega Statistikaameti jaoks hädavajalikuks, siis soovitame valmistada rahandusministrile selle kohta memo ning teha ettepanek, et rahandusminister ja justiitsminister seda küsimust arutaksid. Rahandusministeerium võiks sellesse protsessi kaasata ka Sotsiaalministeeriumi, kes on samuti üleminekuaja vastu huvi üles näidanud.

3. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

Projekti aruanne 10.11.2009

4. Otsustati, et 25% skoobi lisaarenduste raames tehakse 2009 detsembrikuu jooksul ära järgmised kriitilised tegevused:

 

25% skoobi lisaarendused:

Tähtaeg

1. Dimensions 1.0

7.12.2009

1.1 Explicit dimensions*

23.11.2009

1.2 Typed dimensions*

7.12.2009

2. Kinnitamise protsess

7.12.2009

3. Aruande osade järjekord ja valik täitmiseks

22.12.2009

4. Perioodi lõpus labelite kuvamine õigete kuupäevadena

31.12.2009

5. Ekstra lisa lisamise võimalus (PDF-na)

31.12.2009

6. Tekstiliste elementide  label-ite mitte kuvamine

31.12.2009

7. SF logo

12.11.2009

8. RTF formaadi ära keelamine

12.11.2009

9. Välismaalaste autentimise probleemi lahendamine

31.12.2009

10. Lisaelementide lisamine

31.12.2009

10.1 Erituple lahendus

18.12.2009

10.2 Selle kuvamised (PDF-s, vormides)

31.12.2009

 *Explicit dimensions – kindla struktuuriga tabelid (veerud ja read on teada), typed dimensions – tabelite struktuur ei ole teada (on teada veerud, kuid read peab kasutaja saama ise lisada).

5. Aruandluskeskkonna arendaja esindaja andis ülevaate arendusprotsessist ning lubas kõik kriitilisemad funktsionaalsused aruandluskeskkonnas välja arendada 7. detsembriks 2009. Paralleelselt toimub jooksev testimine ja vigade parandamine, testimisse kaastakse valitsuskomisjoni liikmed. Arendaja loob keskkonna, kuhu aruandluskeskkonna testijad saavad avastatud vead jooksvalt edastada, samuti jälgida ajaliselt vigade parandamise protsessi. Detsember on planeeritud järeltestimiseks ja vigade parandamiseks.

6. Kinnitada äriühingute terviktaksonoomia.

7. Valitsuskomisjoni järgmine erakorraline koosolek toimub 24.11.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.