Nov 13 2008

11. novembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Karin Migur (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Piret Meelind (RIK), Aleksandr Beloussov (RIK), Ene Saareoja (Statistikaamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), tehnilise töörühma liige – Priit Parmakson (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus)
Otsustati ühehäälselt vastavalt päevakorrale:
1. Kinnitada valitsuskomisjoni töökorra põhimõtted (lisatud). Komisjon kohtub korraliselt iga kuu teisel teisipäeval kell 13.00.
Valitsuskomisjoni töökorra põhimõtted

2. Kinnitada projekti lähteülesanne (lisatud) ning võtta see edasise tegevuse aluseks.
Lähteülesanne

3. Projekti realiseerimiseks moodustada järgmine projektorganisatsioon:
– Projekti üldjuhiks määrata Aleksandr Beloussov (RIK);
– Moodustada taksonoomia töörühm ning selle juhiks määrata Piret Meelind (RIK);
– Moodustada tehniline töörühm ning selle juhiks määrata Aleksandr Beloussov (RIK).
Töörühmade koosseisud

4. Määrata kindlaks taksonoomia ja tehnilise töörühma ülesanded (lisatud).
Töörühmade ülesanded

5. Projekti I etapi (majandusaasta aruandluse osa) käivitumise tähtajaks määrata 1. jaanuar 2010. Eelnimetatut arvestades määrata kindlaks töörühmade ülesannete täitmise ajakava (lisatud).
Töörühmade ülesannete ajakava

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.