Sep 09 2009

8. septembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Maris Juha (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Marika Taal (Rahandusministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piia Tammpuu (Sotsiaalministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.08.2009.a koosoleku protokoll nr 11.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

 Projekti aruanne

3. Taksonoomiad:
· Äriühingute taksonoomiaid seekord mitte kinnitada. Eelnevalt tuleb taksonoomia saata e-kirja teel arvamuse avaldamiseks taksonoomia töögrupi kõikidele liikmetele.
· Taksonoomia  tööprojekte võib avaldada ka raamatupidamistarkvara arendajatele märkusega, et tegemist on tööversiooniga, mis võib enne kehtestamist muutuda.

4. Määruste eelnõud:
· Justiitsministeeriumil valmistada ette Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, millega kehtestatakse taksonoomia, järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks (20.10.2009). Kaaluda taksonoomia elementide definitsioonide määratlemist määruse lisana. Selgitada välja, kas Vabariigi Valitsuse määruses võib esitada ka elementide kokkulepitud inglisekeelseid nimetusi.
· Rahandusministeeriumil valmistada ette rahandusministri määruse eelnõu, millega kehtestatakse aruande vormid, ülejärgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks (10.11.2009).

5. Kiita heaks lähteülesande skoobi muudatus, mis on vajalik Eesti isikukoodita isikute autentimiseks (lisatud). 

 Äriloogika          Võimalikud kasutajad          Aruande esitamise protsess

6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 20.10.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumis.

1 kommentaar

Other Links to this Post

  1. Powersuite 2013 — 15. Jun 2013 @ 06:45

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.