Sep 09 2009

11. augusti koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
Protokollis: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Arvo Naeris (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Merike Põldsaar (Statistikaamet), Kadri Mats (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piia Tammpuu (Sotsiaalministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).
Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 14.07.2009. a koosoleku protokoll nr 10 järgmiste märkustega:
1.1. Protokolli punkti 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt: Dubleeriva aruandluse vähendamiseks vajalike X-tee teenuste analüüsi projekt esitati SF finantseerimisvajaduste väljaselgitamise kavasse 2010-2011 eesmärgiga vastav sisuline meede ja vastav projekt lülitada investeeringute kavasse 2010.
1.2. Protokolli punkti 9 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt: Terviktaksonoomia esitatakse valitsuskomisjonile kinnitamiseks vastavalt punktis 2 otsustatud projektiplaani täpsustatud ajakavale. 

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

 Projekti aruanne

3. Terviktaksonoomia saadetakse valitsuskomisjoni liikmetele ülevaatamiseks 01.09.2009. a ja kinnitatakse järgmisel valitsuskomisjoni koosolekul 08.09.2009. a.

4. Arutati ressursside leidmise võimalusi järgneva etapi tööde teostamiseks, et kaardistada vajalikud X-tee teenused ja aruandluskohustuse dubleerivad kohad (planeeritud SF taotlus kommunikatsiooniplaani p 3.4 raames). Kohalolijad ei näinud võimalust lisaressursi leidmiseks 2010 aasta eelarvest. Liigutakse edasi taksonoomia töögrupi jõududega, eesmärk esitada novembrikuus järgnevad valdkonnad dubleerivate aruandluskohustuste lõpetamiseks. 

5. Registrite ja Infosüsteemide Keskus analüüsib järgmiseks koosolekuks, millised oleksid võimalikud juurdepääsu andmise variandid Eesti isikukoodita välismaalastest juhatuse liikmetele, sh notarite kaudu juurdepääsuõiguste andmine.

6. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium konsulteerib Siseministeeriumiga nö Euroopa (ja laiemalt maailma) ID-kaardi ja alternatiivisikukoodi väljastamise rakendamise võimaluse üle ja annab tulemustest ülevaate järgmisel koosolekul. Täna on sel teemal ideid vahetatud, kuid puudub konkreetne vastutaja ja rakendamise vastutuskoht, kuid see tuleb kokku leppida.
7. Oktoobrikuu koosolekuks valmistab Registrite ja Infosüsteemide Keskus ette lähteülesande muudatuste paketi kinnitamiseks.

8. Rahandusministeerium planeerib septembri alguseks korraldada tarkvaraarendajate ümarlaua XBRL rakendamise plaani tutvustamiseks, et arendajad jõuaksid esitamisperioodiks planeerida vajalikud arendused. Ümarlauale kaasatakse ka Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

9. Pärast terviktaksonoomia kinnitamist 08.09.2009. a võib avaldada taksonoomia failid veebis, et need oleksid kättesaadavad tarkvaraarendajatele. Selleks tuleb registreerida ka vajalikud nimeruumid. Nimetatud tegevuste eest vastutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

10. Vaadati taksonoomia presentatsiooni. Taksonoomia esimene versioon hakkab sisaldama ca 800-900 elementi.

11. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.09.2009 kell 13:00.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.