Aug 17 2009

14. juuli koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Piret Anton (Eesti Pank), Sören Meius (Rahandusministeerium), Piia Tammpuu (Sotsiaalministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Gerli Hämmal (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).
Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 09.06.2009. a koosoleku protokoll nr 9.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

 Projekti aruanne

3. Kinnitada käesoleva protokolli punkti 2 lisatud projekti aruandes sisalduv projektiplaani täpsustatud ajakava.

4. Võtta teadmiseks, et Sotsiaalministeerium määrab valitsuskomisjoni uue esindaja. Otsustati kaasata Sotsiaalministeeriumi esindaja taksonoomia töögrupi tegevusse.
 
5. Esitatud eeltaotlused Tarkade Otsuste Fondist toetuse saamiseks rahuldamist ei leidnud. Dubleeriva aruandluse vähendamiseks vajalike X-tee teenuste analüüsi eeltaotlus esitati investeeringute kavasse. Kasutajatoe sisseostmiseks ja juhendmaterjalide tegemiseks taotleb Registrite ja Infosüsteemide Keskus raha järgmise aasta eelarvesse.  

6. Taksonoomiaid hakatakse viima elektroonilisele kujule, nimetatud protsess peaks olema lõpetatud 01.09.2009. a. Otsustati, et taksonoomia töögrupp peab vaatama tehtud töö enne lõpetamist põhjalikult üle ning otsustama selle vastuvõtmise. Taksonoomia töögrupi esimees annab elektroonilisele kujule viidud taksonoomiast ülevaate septembris toimuval valitsuskomisjoni korralisel koosolekul.

7. Võtta teadmiseks, et Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ja/või Justiitsministeeriumi poolt korraldatud e-aruandluse süsteemi koolituste läbiviimiseks kasutatakse võimalikult palju omavahendeid (ruumid, materjalide printimine) ning eesmärgiks on koolitada välja koolitajaid.

8. Otsustati kokku kutsuda koosolek erinevates pankades pangalingi teemaga tegelevatest inimestest, et leida lahendus välismaalastest juhatuse liikmete, kel puudub Eesti isikukood, probleemile. Hetkel edastavad pangad pangalingi kaudu kokkulepitud standardi kohaselt nime ja isikukoodi. Vaja oleks, et nad edastaksid väljadel ka sünniaja. Sünniaeg märgitakse praegu kommentaari väljale, kuid mis ei ole masinloetaval kujul.  

9. Vastavalt valitsuskomisjoni 09.06.2009. a koosoleku protokolli nr 9 punktile 6 oli plaanis taksonoomiate osas kinnitada XBRL semantika valitsuskomisjoni koosolekul 11.08.2009. a. Otsustati, et  11.08.2009. a antakse ülevaade tööde seisust, ning tehakse presentatsioon. Semantika esitatakse valitsuskomisjonile kinnitamiseks vastavalt punktis 2 otsustatud projektiplaani täpsustatud ajakavale. 
 
Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 11.08.2009 kell 13:00.

63 kommentaari

Other Links to this Post

 1. kd 10 — 28. Jul 2019 @ 23:08

 2. moncler jacket — 31. Jul 2019 @ 20:20

 3. nike air max — 4. Aug 2019 @ 06:15

 4. yeezy 700 — 8. Aug 2019 @ 15:02

 5. curry 6 — 12. Aug 2019 @ 20:48

 6. michael kors — 18. Aug 2019 @ 21:20

 7. nike air vapormax — 22. Aug 2019 @ 10:16

 8. nmd — 28. Aug 2019 @ 00:23

 9. adidas superstars — 2. Sep 2019 @ 21:13

 10. balenciaga sneakers — 5. Sep 2019 @ 19:53

 11. yeezy boost — 10. Sep 2019 @ 07:25

 12. yeezy boost 350 v2 — 13. Sep 2019 @ 04:04

 13. 100% real jordans for cheap — 15. Sep 2019 @ 19:12

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.