May 07 2009

14. aprilli koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Maris Järv (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Piret Anton (Eesti Pank), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Ene Saareoja (Statistikaamet), Maris Järv (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 17.03.2009.a koosoleku protokoll nr 6.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest (lisatud).

Projekti aruanne

3. Taksonoomiad:

  • Võtta teadmiseks äriühingute majandusaasta aruannete taksonoomia põhi- ja lisaelementide loend.
  • Taksonoomia töörühmal tuua järgmisele komisjoni koosolekule kinnitamiseks nii äriühingute kui ka mittetulundusühingute taksonoomiad koos.
  • Taksonoomia töörühmal täpsustada järgmiseks koosolekuks üle, kas esitatud äriühingute taksonoomia sobib ka tulundusühistutele, sh hooneühistutele.
  • Kiita heaks statistikaameti esindaja ettepanek, et peale taksonoomia kehtestamist ja rakendamist jätkatakse selle andmestiku analüüsimist esitatavate aruannete põhjal ning täiendatakse vastavalt tuvastatud vajadustele.

4. Välismaa äriühingute filiaalide poolt esitatavad majandusaasta aruanded:

  • Filiaalid jätkavad ka tulevikus välismaa äriühingute majandusaasta aruannete esitamist, mis on koostatud äriühingu asukohamaa seaduse kohaselt ehk Eestis kehtestatud taksonoomiat nendele kohaldata.
  • Filiaalide tegevusega seotud andmestik hõlmatakse taksonoomiaga projekti teistes etappides, näiteks maksuametile esitatavate andmete taksonoomiaga.

5. Otsustati, et aruandluskorralduse lihtsustamise seaduseelnõu tuleb saata teisele kooskõlastusringile seoses topeltandmete küsimise keelu lisandumisega. Keelu sõnastus vajab täpsustamist, et oleks üheselt mõistetav keelu rakendumine ainult taksonoomiaga hõlmatud andmestikule. Keelu rakendamise osas jäi eriarvamusele Statistikaameti esindaja põhjendades seda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 223/2009, 11. märts 2009. sätestatud  ja Euroopa statistika tegevusjuhises selgitatud  statistika arendamist, tegemist ja levitamist reguleerivate statistikaalaste põhimõtetega: ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus ja kulutasuvus.

 6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 12.05.2009 kell 13:00.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.