Mar 18 2009

17. märtsi koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Maris Järv (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Piret Anton (Eesti Pank), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Ene Saareoja (Statistikaamet), Maris Järv (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 27.02.2009.a koosoleku protokoll nr 5.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest.
Projekti aruanne

3. Kiita heaks komisjoni esimehe ettepanek (lisatud), mille kohaselt:

  • need XBRL aruandluskohustuslased, kes ei kasuta aruandlusportaali keskkonda pädevate isikute poolt aruannete allakirjutamise vahendina, peavad lisaks portaali kaudu XBRL kujul aruandeandmete esitamisele portaali üles laadima pädevate isikute poolt mujal digiallakirjastatud ühtsele taksonoomiale vastava aruande või skaneeritud reproduktsiooni  paberil allakirjutatud ühtsele taksonoomiale vastavast aruandest. Aruannet ja selle andmeid võimaldatakse esitada nn ”volituste süsteemi” põhimõttel;
  • need XBRL aruandluskohustuslased, kes kasutavad aruandlusportaali keskkonda pädevate isikute poolt aruannete allakirjutamise vahendina, ei pea lisadokumente portaali üles laadima.

Aruannete esitamine

4. Seada eesmärgiks lõpetada aruande skaneeritud reproduktsiooni esitamine 31.12.2012

5. Projekti üldjuhil koostada aruandluskorralduse muudatuste teavituskampaania kava koos selleks vajaliku eelarvega, samuti selgitada välja võimalikud finantseerimisallikad. Teavituskampaania kava tuua arutamiseks ülejärgmisele valitsuskomisjoni korralisele koosolekule (mais).

6. Aruandluskorralduse muudatuste rakendamiseks vajalike seadusmuudatuste eelnõu saadetakse komisjoni liikmetele arvamuse avaldamiseks e-maili teel. Paralleelselt saadetakse eelnõu ka ametlikule  kooskõlastusringile.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.04.2009 kell 13:00.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.